Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Temel olarak kimyasal ekserji, Gibbs fonksiyonlarını içeren (3.14b) eşitliğinin sağ tarafındaki ilk terim ile belirlenirken; logaritmik terim de normal olarak sadece yüzde birkaç oranında kimyasal ekserjiye katılır. Hidrokarbonlar için, (3. l 4b) eşitliğinin sağ tarafındaki ilk terim aşağı yukarı yakıtın ısıtma değerine yaklaştırılır. Bu yüzde değerinden, bir hidrokarbonun kimyasal ekserjisi sık sık yakıtın ısıtma değeri olarak alınır. (3 .14b) eşitliğinin tartışmasını Moran ( 1989) sağlamıştır.
3.2.3. Durum 3. Dünya üzerindeki değişken koşullar yüzünden, özel bir uygulama için uygun kimyasal ekserjilerin hesaplanmasında kullanılan bir çevrenin belirlenmesi, yoğun bir özen ve çalışmayı gerektirir. Bundan dolayı, önce çevre belirlenir daha sonra da ilgilenilen tüm maddelerin kimyasal ekserji değerlerini elde etmek için bir seri hesaplama gerekli kılınır (Gaggioli ve Petit, 1977). Bu kompleksliklerden, standart bir çevre kullanılarak kaçınılabilir (Ahrendts, 1982; Kotas, 1985; Moran, 1989; Szargut et al., 1988). Önce standart çevre belirlenir ardından da standart kimyasal ekserjiler hesaplanabilir ve tablolaştınlabilir. Kimyasal ekserji değerleri gerekli kılındığı zaman, bu değerler standart değerlerin bulunduğu bir tablodan ya direk olarak seçilir ya da tablo değerleri kullanılarak hesaplanabilirler. Bunu açıklamak için; (To, Po) şartlarındaki bir saf i maddesi ele alınırsa, Eşitlik (3 .8b) aşağıdaki eşitliğe dönüşür;

.ç ı

-g_ 1

(

To’

Po)

e
k

i

m,ı

(3.15)

02, C02 ve H20(b) (b,buhar) için Eşitlik (3.15) uygulanıp, sonuçlar Eşitlik (3. l 4a)’da sonuç ifadeleri ilave edilerek; 02, C02 ve H20(b> (subuharı)’un molar Gibbs fonksiyonu ve standart kimyasal ekserji yardımıyla CaHı, ‘nin standart kimyasal ekserjisi için aşağıdaki ifade elde edilir;

2540. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


40. SAYFA ICERIGI

Temel olarak kimyasal ekserji, Gibbs fonksiyonlarını içeren (3.14b) eşitliğinin sağ tarafındaki ilk terim ile belirlenirken; logaritmik terim de normal olarak sadece yüzde birkaç oranında kimyasal ekserjiye katılır. Hidrokarbonlar için, (3. l 4b) eşitliğinin sağ tarafındaki ilk terim aşağı yukarı yakıtın ısıtma değerine yaklaştırılır. Bu yüzde değerinden, bir hidrokarbonun kimyasal ekserjisi sık sık yakıtın ısıtma değeri olarak alınır. (3 .14b) eşitliğinin tartışmasını Moran ( 1989) sağlamıştır.
3.2.3. Durum 3. Dünya üzerindeki değişken koşullar yüzünden, özel bir uygulama için uygun kimyasal ekserjilerin hesaplanmasında kullanılan bir çevrenin belirlenmesi, yoğun bir özen ve çalışmayı gerektirir. Bundan dolayı, önce çevre belirlenir daha sonra da ilgilenilen tüm maddelerin kimyasal ekserji değerlerini elde etmek için bir seri hesaplama gerekli kılınır (Gaggioli ve Petit, 1977). Bu kompleksliklerden, standart bir çevre kullanılarak kaçınılabilir (Ahrendts, 1982; Kotas, 1985; Moran, 1989; Szargut et al., 1988). Önce standart çevre belirlenir ardından da standart kimyasal ekserjiler hesaplanabilir ve tablolaştınlabilir. Kimyasal ekserji değerleri gerekli kılındığı zaman, bu değerler standart değerlerin bulunduğu bir tablodan ya direk olarak seçilir ya da tablo değerleri kullanılarak hesaplanabilirler. Bunu açıklamak için; (To, Po) şartlarındaki bir saf i maddesi ele alınırsa, Eşitlik (3 .8b) aşağıdaki eşitliğe dönüşür;

.ç ı

-g_ 1

(

To’

Po)

e
k

i

m,ı

(3.15)

02, C02 ve H20(b) (b,buhar) için Eşitlik (3.15) uygulanıp, sonuçlar Eşitlik (3. l 4a)’da sonuç ifadeleri ilave edilerek; 02, C02 ve H20(b> (subuharı)’un molar Gibbs fonksiyonu ve standart kimyasal ekserji yardımıyla CaHı, ‘nin standart kimyasal ekserjisi için aşağıdaki ifade elde edilir;

25

İlgili Kaynaklarsingle.php