Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

(3.16)

Çevrenin alternatif belirtilerine göre rölatif olarak hesaplanan kimyasal ekserjiler genel olarak iyi şekilde uyuşur.
3.3. FİZİKSEL EKSERJİ
Fiziksel ekserji ifadesi, içinde akışkanın tersinir birkaç proses geçireceği ideal bir aygıtı gösteren bir modül (Şekil 3.2) vasıtasıyla bölüm 2’de verilen tanım kullanılarak türetilebilir. Akışın kinetik ve potansiyel enerjilerinin ihmal edilmesi kabulü ile, modül girişinde ele alınan akışkan durumu Pı ve Tı ile tanımlıdır ve çıkış durumu çevresel duruma karşılık gelir. Yani, akışın basınç ve sıcaklığı Po ve To’dır. Modül içinde proseslere bağlı tek etkileşim, çevre ile tersinir ısı transferidir. Bu ısı transferi, birim kütle başına aşağıdaki şekilde yazılabilir:

[ q ]ter

ÇEVRE To, Po

Tersinir, Kimyasal
1 ve
Fiziksel Prosesler

[ w =]ter e fizl
Şekil 3.2. Kararlı akış halindeki bir maddenin fiziksel ekserji tayininde kullanılan tersinir modül.

( 3.17 )

2641. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


41. SAYFA ICERIGI

(3.16)

Çevrenin alternatif belirtilerine göre rölatif olarak hesaplanan kimyasal ekserjiler genel olarak iyi şekilde uyuşur.
3.3. FİZİKSEL EKSERJİ
Fiziksel ekserji ifadesi, içinde akışkanın tersinir birkaç proses geçireceği ideal bir aygıtı gösteren bir modül (Şekil 3.2) vasıtasıyla bölüm 2’de verilen tanım kullanılarak türetilebilir. Akışın kinetik ve potansiyel enerjilerinin ihmal edilmesi kabulü ile, modül girişinde ele alınan akışkan durumu Pı ve Tı ile tanımlıdır ve çıkış durumu çevresel duruma karşılık gelir. Yani, akışın basınç ve sıcaklığı Po ve To’dır. Modül içinde proseslere bağlı tek etkileşim, çevre ile tersinir ısı transferidir. Bu ısı transferi, birim kütle başına aşağıdaki şekilde yazılabilir:

[ q ]ter

ÇEVRE To, Po

Tersinir, Kimyasal
1 ve
Fiziksel Prosesler

[ w =]ter e fizl
Şekil 3.2. Kararlı akış halindeki bir maddenin fiziksel ekserji tayininde kullanılan tersinir modül.

( 3.17 )

26

İlgili Kaynaklarsingle.php