Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Modül için kararlı akışın birim kütlesi başına enerji eşitliği de aşağıdaki gibi
yazılabilir:

(ho -hı)= qtet -w ter

( 3.18)

Yukarıdaki tanım takip edilerek, modül tarafından dağıtılan iş akışın özgül fiziksel ekserjisine eşittir. Bundan dolayı Eşitlik (3 .17) ve Eşitlik (3 .18) birleştirildiğinde aşağıdaki ifade elde edilir.

(3.19)

(3.20)

(hı – To sı ) terimi, akışkanın 1 durumundaki özgül fiziksel ekserji fonksiyonu olarak tanımlanır.
3.4. EKSERJİK VERİM: ( RASYONEL VERİM)
Enerji ve ekserji değerleri, bir referans değere göre hesaplanmaktadır. Verimin doğru şekilde tespit edilebilebilmesi için, değerler gerçek bir referans değere çevreye göre hesaplanmalıdır. Ekserji analizinde kullanılan referans çevre modeli Gaggioli ve Petit tarafından şu şekilde sunulmuştur: Normal koşullarda bu referans çevresinin sıcaklık ve basınç değerleri sırasıyla 25C ve 1 atın. olarak alınırken, kimyasal kompozisyonu da su buharı içeren doymuş hava ve 25C sıcaklık, 1 atın. basınçta yoğuşmuş fazlan içeren su (H20), alçı taşı (CaS04 2H20) ve kireç taşı (CaC03) bileşenlerinden meydana gelir demişlerdir. Enerji büyüklükleri; referans çevresinin yapılarından bir maddenin oluşumu esnasında meydana gelen entalpi
2742. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


42. SAYFA ICERIGI

Modül için kararlı akışın birim kütlesi başına enerji eşitliği de aşağıdaki gibi
yazılabilir:

(ho -hı)= qtet -w ter

( 3.18)

Yukarıdaki tanım takip edilerek, modül tarafından dağıtılan iş akışın özgül fiziksel ekserjisine eşittir. Bundan dolayı Eşitlik (3 .17) ve Eşitlik (3 .18) birleştirildiğinde aşağıdaki ifade elde edilir.

(3.19)

(3.20)

(hı – To sı ) terimi, akışkanın 1 durumundaki özgül fiziksel ekserji fonksiyonu olarak tanımlanır.
3.4. EKSERJİK VERİM: ( RASYONEL VERİM)
Enerji ve ekserji değerleri, bir referans değere göre hesaplanmaktadır. Verimin doğru şekilde tespit edilebilebilmesi için, değerler gerçek bir referans değere çevreye göre hesaplanmalıdır. Ekserji analizinde kullanılan referans çevre modeli Gaggioli ve Petit tarafından şu şekilde sunulmuştur: Normal koşullarda bu referans çevresinin sıcaklık ve basınç değerleri sırasıyla 25C ve 1 atın. olarak alınırken, kimyasal kompozisyonu da su buharı içeren doymuş hava ve 25C sıcaklık, 1 atın. basınçta yoğuşmuş fazlan içeren su (H20), alçı taşı (CaS04 2H20) ve kireç taşı (CaC03) bileşenlerinden meydana gelir demişlerdir. Enerji büyüklükleri; referans çevresinin yapılarından bir maddenin oluşumu esnasında meydana gelen entalpi
27

İlgili Kaynaklarsingle.php