Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

değişimine eşit temel entalpi (base enthalpy) değerleri kullanılarak tespit edilmektedir. Kullanılan referans çevresi için; bu çevrenin entalpisi, ekserjisine eşit olurken, nümerik olarak da sıfır değerine sahiptir. (Gündüz, 1991)

Termal tesis için, geleneksel performans kriterinin başlıca iki tipi vardır: 1- Enerji dönüşüm oranlan, örneğin güç tesislerinin tamamının performans tayininde kullanılan performans katsayıları ve tam termal verimlilik, 2 – Genellikle tesis bileşenlerine uygulanan gerçek çıkış ve ideal çıkışları içeren
oranlardır.

Ekserji analizindeki son gelişmeler, geleneksel performans kriterlerine nazaran daha fazla avantaj sağlayan yeni bir performans kriterinin tanımını gerekli kılmıştır.

Çeşitli termal tesisler için performans kriter formülasyonunun ekserji kavramına dayalı genel tekniği, kararlı ya da yan – kararlı koşullar altında proses geçiren bir sistem için, genel olarak ekserji transferleri prosesten beklenilen çıkış ve gerekli girişi temsil edenler olmak üzere gruplanır. Ekserji giriş ve çıkışları; ısı transferine bağlı iş, ekserji, kontrol bölgesinin içine ya da dışına olan madde akışına bağlı ekserji transferi ya da kontrol bölgesinden geçen madde akışının ekserjisi gibi farklı formlar alabilir.

Analizde, beklenilen ya da proses amacının yapısını kuran ekserji transferleri ile prosesi devam ettirmek için gerekli kılınan ekserji transferleri arasında ayrımın yapılması önemlidir. Ekserji akışlarını bu iki kategoriye ayırmada ekserji balansı, aynı zamanda aşağıdaki gibi yazılabilir (sistem n tane giriş-çıkışa sahiptir):

n
L Ei:l’J. Girişteki toplam ekserji transferleri, (kW)

(3.21)

2843. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


43. SAYFA ICERIGI

değişimine eşit temel entalpi (base enthalpy) değerleri kullanılarak tespit edilmektedir. Kullanılan referans çevresi için; bu çevrenin entalpisi, ekserjisine eşit olurken, nümerik olarak da sıfır değerine sahiptir. (Gündüz, 1991)

Termal tesis için, geleneksel performans kriterinin başlıca iki tipi vardır: 1- Enerji dönüşüm oranlan, örneğin güç tesislerinin tamamının performans tayininde kullanılan performans katsayıları ve tam termal verimlilik, 2 – Genellikle tesis bileşenlerine uygulanan gerçek çıkış ve ideal çıkışları içeren
oranlardır.

Ekserji analizindeki son gelişmeler, geleneksel performans kriterlerine nazaran daha fazla avantaj sağlayan yeni bir performans kriterinin tanımını gerekli kılmıştır.

Çeşitli termal tesisler için performans kriter formülasyonunun ekserji kavramına dayalı genel tekniği, kararlı ya da yan – kararlı koşullar altında proses geçiren bir sistem için, genel olarak ekserji transferleri prosesten beklenilen çıkış ve gerekli girişi temsil edenler olmak üzere gruplanır. Ekserji giriş ve çıkışları; ısı transferine bağlı iş, ekserji, kontrol bölgesinin içine ya da dışına olan madde akışına bağlı ekserji transferi ya da kontrol bölgesinden geçen madde akışının ekserjisi gibi farklı formlar alabilir.

Analizde, beklenilen ya da proses amacının yapısını kuran ekserji transferleri ile prosesi devam ettirmek için gerekli kılınan ekserji transferleri arasında ayrımın yapılması önemlidir. Ekserji akışlarını bu iki kategoriye ayırmada ekserji balansı, aynı zamanda aşağıdaki gibi yazılabilir (sistem n tane giriş-çıkışa sahiptir):

n
L Ei:l’J. Girişteki toplam ekserji transferleri, (kW)

(3.21)

28

İlgili Kaynaklarsingle.php