Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

3.5. VERİM HATASI (EFFICIENCY DEFECT):
Kontrol bölgesi, N tane alt bölgeden oluşan çok bileşenli bir sistem ise, bu sistem için rasyonel verimliliğin ikinci formu ( 3.25) daha avantajlıdır.Buna göre:
( 3.26)

Buradaki 1 – \jl farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna “verim hatası” denilmektedir. Bu fark 8 ile gösterilirken, standartlaştırılmış alt bölgelerin tersinmezlik toplamlarının tüm sistem için gerekli ekserji akış hızına bölünmesi ile elde edilir. i. bileşenin verim hatası ya da i. alt-bölge içindeki tersinmezlik hızının girişe oranını temsil eden kesir, 8i ile gösterilir.
( 3.27)

İlave olarak, (3 .26) eşitliği aynı zamanda aşağıdaki şekilde de yazılabilir:

1= \j/+81 +82 + .+8n

( 3.28)

8n , tesisin n. bileşeninin verim hatasıdır.

Ekserji terimleri yardımıyla ifade edilebilen faydalı çıkışlı herhangi bir tesise uygulanan rasyonel verimlilik aşağıdaki avantajlara sahiptir:

1. Rasyonel verimlilik, tesisin termodinamik tamlık derecesinin bir ölçüsüdür. Yani, tesisin tersinir işletime ne kadar yaklaştığını gösterir.

3045. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


45. SAYFA ICERIGI

3.5. VERİM HATASI (EFFICIENCY DEFECT):
Kontrol bölgesi, N tane alt bölgeden oluşan çok bileşenli bir sistem ise, bu sistem için rasyonel verimliliğin ikinci formu ( 3.25) daha avantajlıdır.Buna göre:
( 3.26)

Buradaki 1 – \jl farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna “verim hatası” denilmektedir. Bu fark 8 ile gösterilirken, standartlaştırılmış alt bölgelerin tersinmezlik toplamlarının tüm sistem için gerekli ekserji akış hızına bölünmesi ile elde edilir. i. bileşenin verim hatası ya da i. alt-bölge içindeki tersinmezlik hızının girişe oranını temsil eden kesir, 8i ile gösterilir.
( 3.27)

İlave olarak, (3 .26) eşitliği aynı zamanda aşağıdaki şekilde de yazılabilir:

1= \j/+81 +82 + .+8n

( 3.28)

8n , tesisin n. bileşeninin verim hatasıdır.

Ekserji terimleri yardımıyla ifade edilebilen faydalı çıkışlı herhangi bir tesise uygulanan rasyonel verimlilik aşağıdaki avantajlara sahiptir:

1. Rasyonel verimlilik, tesisin termodinamik tamlık derecesinin bir ölçüsüdür. Yani, tesisin tersinir işletime ne kadar yaklaştığını gösterir.

30

İlgili Kaynaklarsingle.php