Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

BÖLÜM4
MEVCUT SANTRALE EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI
4.1 TESİSİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE DÜGÜM NOKTALARINA AİT AÇIKLAMALAR
İncelenen tesis, mevcut olan bir demir çelik fabrikasının enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji santralıdır. Bu enerji santralı, eski ve yeni santral olmak ilZere iki santralden meydana gelmekte olup, analiz eski santrala uygulanmıştır. Analizin uygulandığı santral olan eski santral üzerinde Şekil 4.1 ve Çizelge 4.1 ‘den de görüldüğü gibi 21 adet düğüm noktası tespit edilmiş ve bu noktalara ait termodinamik özellikler aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Şekil 4.1 ‘de gösterildiği gibi kazan, kollektör, türbin, kondenser ve 3 adet besleme suyu ısıtıcısı ünitelerinden meydana gelen tesis için belirlenen ve yukarıda da sayılarının 21 adet olduğu söylenilen düğüm noktaları, bu ünitelerin giriş ve çıkışlarına ait termodinamik özellikleri temsil etmektedir. Bu açıklamalara göre yukarda bahsi geçen üniteler için 21 adet düğüm noktasına ait özellikleri şu şekilde
açıklayabiliriz:
1. Kazan : Şekil 4.1 ‘e bakıldığında tesisin kazan ünitesinin girişini 1 nolu düğüm noktası, çıkışını da 2 nolu düğüm noktasının temsil ettiği görülmektedir. Çizelge 4.l’den de görüleceği üzere 1 nolu düğüm noktası 7.723 MPa basınç, 180.2 c sıcaklık, 83039 kg/h kütlesel debi, 767 kj/kg entalpi ve 2.14153 kj/kg K entropi değerine, 2 nolu düğüm noktası da 6.5 MPa basınç, 505C sıcaklık, 83039 kg/h kütlesel debi, 3428 kj/kg entalpi ve 6.854 kj/kg K entropi değerlerine sahip
olmaktadır.
3247. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


47. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM4
MEVCUT SANTRALE EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI
4.1 TESİSİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE DÜGÜM NOKTALARINA AİT AÇIKLAMALAR
İncelenen tesis, mevcut olan bir demir çelik fabrikasının enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji santralıdır. Bu enerji santralı, eski ve yeni santral olmak ilZere iki santralden meydana gelmekte olup, analiz eski santrala uygulanmıştır. Analizin uygulandığı santral olan eski santral üzerinde Şekil 4.1 ve Çizelge 4.1 ‘den de görüldüğü gibi 21 adet düğüm noktası tespit edilmiş ve bu noktalara ait termodinamik özellikler aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak açıklanmıştır:
Şekil 4.1 ‘de gösterildiği gibi kazan, kollektör, türbin, kondenser ve 3 adet besleme suyu ısıtıcısı ünitelerinden meydana gelen tesis için belirlenen ve yukarıda da sayılarının 21 adet olduğu söylenilen düğüm noktaları, bu ünitelerin giriş ve çıkışlarına ait termodinamik özellikleri temsil etmektedir. Bu açıklamalara göre yukarda bahsi geçen üniteler için 21 adet düğüm noktasına ait özellikleri şu şekilde
açıklayabiliriz:
1. Kazan : Şekil 4.1 ‘e bakıldığında tesisin kazan ünitesinin girişini 1 nolu düğüm noktası, çıkışını da 2 nolu düğüm noktasının temsil ettiği görülmektedir. Çizelge 4.l’den de görüleceği üzere 1 nolu düğüm noktası 7.723 MPa basınç, 180.2 c sıcaklık, 83039 kg/h kütlesel debi, 767 kj/kg entalpi ve 2.14153 kj/kg K entropi değerine, 2 nolu düğüm noktası da 6.5 MPa basınç, 505C sıcaklık, 83039 kg/h kütlesel debi, 3428 kj/kg entalpi ve 6.854 kj/kg K entropi değerlerine sahip
olmaktadır.
32

İlgili Kaynaklarsingle.php