Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

4. Kondenser : Kondenser ünitesi 9, 18 ve 20 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen 3 adet girişe ve 1O nolu düğüm noktası ile temsil edilen bir adet çıkışa sahiptir. Kondenser girişine ait düğüm noktalarından 9 nolu düğüm noktasının özellikleri kondenser ünitesinde verildiğinden diğer iki düğüm noktasının temsil ettiği girişlere ait özelliklerin verilmesi yeterli olmaktadır. Buna göre 18 nolu düğüm noktası, 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık (9 nolu düğüm noktasının basınç ve sıcaklık değerleri), 10983 kg/h kütlesel debi, 495 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine ve türbin için son girişi temsil eden 20 nolu düğüm noktası da 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık, 361 kg/h kütlesel debi, 166.5 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir. 1Onolu düğüm noktası tarafından temsil edilen kondenser çıkışı ise 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık (20 nolu düğüm noktasının basınç ve sıcaklık değerleri), 47873.6 kg/h kütlesel debi, 166.5 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi (20 nolu düğüm noktasının kütlesel debi, entalpi ve entropi) değerlerine sahiptir.
5. 1 Nolu Besleme Suyu Isıtıcısı : 1 nolu besleme suyu ısıtıcısı 11 ve 19 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen iki adet giriş ile 12 ve 19 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen iki adet çıkışa sahiptir. Girişleri temsil eden düğüm noktalarından 19 nolu düğüm noktasına ait özellikler kollektör çıkışları arasında verildiğinden sadece 11 nolu düğüm noktasına ait özellikleri açıklamak kafi olacaktır. Buna göre, 11 nolu düğüm noktasının özellikleri kondenser çıkışını temsil eden 1O nolu düğüm noktasının şartlarındaki su, Şekil 4.1 ve Çizelge 4.1 ‘den de görüldüğü gibi 1 nolu pompadan geçirilerek oluşmaktadır. O halde 11 nolu düğüm noktası 0.962 MPa basınç, 40C sıcaklık, 47873.6 kg/h kütlesel debi, 167.2 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir. 1 nolu ısıtıcının 20 nolu düğüm noktası ile temsil edilen çıkışı kondenser girişlerinden birini temsil ettiğinden ve bu noktaya ait açıklamalar da kondenser girişleri arasında verildiğinden sadece 12 nolu düğüm noktası ile temsil edilen ısıtıcı çıkışına ait özelliklerin açıklanması ile yetinilecektir. Buna göre 12 nolu düğüm noktası ile temsil edilen ısıtıcı çıkışı 0.962 MPa basınç, 45.42C sıcaklık, 47873.6 kg/h kütlesel debi, 191 kj/kg entalpi ve 0.6389 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir.
3651. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


51. SAYFA ICERIGI

4. Kondenser : Kondenser ünitesi 9, 18 ve 20 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen 3 adet girişe ve 1O nolu düğüm noktası ile temsil edilen bir adet çıkışa sahiptir. Kondenser girişine ait düğüm noktalarından 9 nolu düğüm noktasının özellikleri kondenser ünitesinde verildiğinden diğer iki düğüm noktasının temsil ettiği girişlere ait özelliklerin verilmesi yeterli olmaktadır. Buna göre 18 nolu düğüm noktası, 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık (9 nolu düğüm noktasının basınç ve sıcaklık değerleri), 10983 kg/h kütlesel debi, 495 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine ve türbin için son girişi temsil eden 20 nolu düğüm noktası da 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık, 361 kg/h kütlesel debi, 166.5 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir. 1Onolu düğüm noktası tarafından temsil edilen kondenser çıkışı ise 0.00687 MPa basınç, 39.83C sıcaklık (20 nolu düğüm noktasının basınç ve sıcaklık değerleri), 47873.6 kg/h kütlesel debi, 166.5 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi (20 nolu düğüm noktasının kütlesel debi, entalpi ve entropi) değerlerine sahiptir.
5. 1 Nolu Besleme Suyu Isıtıcısı : 1 nolu besleme suyu ısıtıcısı 11 ve 19 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen iki adet giriş ile 12 ve 19 nolu düğüm noktalan ile temsil edilen iki adet çıkışa sahiptir. Girişleri temsil eden düğüm noktalarından 19 nolu düğüm noktasına ait özellikler kollektör çıkışları arasında verildiğinden sadece 11 nolu düğüm noktasına ait özellikleri açıklamak kafi olacaktır. Buna göre, 11 nolu düğüm noktasının özellikleri kondenser çıkışını temsil eden 1O nolu düğüm noktasının şartlarındaki su, Şekil 4.1 ve Çizelge 4.1 ‘den de görüldüğü gibi 1 nolu pompadan geçirilerek oluşmaktadır. O halde 11 nolu düğüm noktası 0.962 MPa basınç, 40C sıcaklık, 47873.6 kg/h kütlesel debi, 167.2 kj/kg entalpi ve 0.5725 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir. 1 nolu ısıtıcının 20 nolu düğüm noktası ile temsil edilen çıkışı kondenser girişlerinden birini temsil ettiğinden ve bu noktaya ait açıklamalar da kondenser girişleri arasında verildiğinden sadece 12 nolu düğüm noktası ile temsil edilen ısıtıcı çıkışına ait özelliklerin açıklanması ile yetinilecektir. Buna göre 12 nolu düğüm noktası ile temsil edilen ısıtıcı çıkışı 0.962 MPa basınç, 45.42C sıcaklık, 47873.6 kg/h kütlesel debi, 191 kj/kg entalpi ve 0.6389 kj/kgK entropi değerlerine sahiptir.
36

İlgili Kaynaklarsingle.php