Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

tarafından temsil edilen çıkış özelliklerinin verilmesi yeterli olacaktır. Bundan dolayı 15 nolu düğüm noktası 1.0532 MPa basınç, 182.2C sıcaklık, 4503.5 kg/h kütlesel debi, 774.6 kj/kg entalpi ve 2.1637 kj/kgK değerlerine sahip olmaktadır. Bunun yanında O alt indisi ile gösterilen çevre şartlan da 1 atın basınç, 25C sıcaklık, 104.54 kj/kg entalpi ve 0.3545 kj/kgK entropi değerleri şeklinde alınmıştır.

Tesis bünyesindeki ünitelerin giriş ve çıkışlarına ait 21 adet düğüm noktasının özelliklerini yukardaki şekilde verdikten sonra tesis kazanında yakılan katı ve gaz yakıtlara ait birtakım özellikleri de şu şekilde verebiliriz:

Çizelge 4.2. Amasra kömürünün kütlesel analiz sonuçları

ELEMENTLER

%DEGERLERİ

c 52.2

Hı 5.754
s 3.1

Nı 1.362

Oı 17.7

Çizelge 4.3. Analizde kullanılan baca kok gazı için hacimsel% analiz sonuçlan

BİLEŞENLER

%DEGERLERİ

COı 1.97

CıHı

0.755

C3~

0.755

co 7.11

Hı 59.56

CHı 19.20

Nı 10.64

3853. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


53. SAYFA ICERIGI

tarafından temsil edilen çıkış özelliklerinin verilmesi yeterli olacaktır. Bundan dolayı 15 nolu düğüm noktası 1.0532 MPa basınç, 182.2C sıcaklık, 4503.5 kg/h kütlesel debi, 774.6 kj/kg entalpi ve 2.1637 kj/kgK değerlerine sahip olmaktadır. Bunun yanında O alt indisi ile gösterilen çevre şartlan da 1 atın basınç, 25C sıcaklık, 104.54 kj/kg entalpi ve 0.3545 kj/kgK entropi değerleri şeklinde alınmıştır.

Tesis bünyesindeki ünitelerin giriş ve çıkışlarına ait 21 adet düğüm noktasının özelliklerini yukardaki şekilde verdikten sonra tesis kazanında yakılan katı ve gaz yakıtlara ait birtakım özellikleri de şu şekilde verebiliriz:

Çizelge 4.2. Amasra kömürünün kütlesel analiz sonuçları

ELEMENTLER

%DEGERLERİ

c 52.2

Hı 5.754
s 3.1

Nı 1.362

Oı 17.7

Çizelge 4.3. Analizde kullanılan baca kok gazı için hacimsel% analiz sonuçlan

BİLEŞENLER

%DEGERLERİ

COı 1.97

CıHı

0.755

C3~

0.755

co 7.11

Hı 59.56

CHı 19.20

Nı 10.64

38

İlgili Kaynaklarsingle.php