Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Çizelge 4.4. Analizde kullanılan yüksek fırın gazı için% hacimsel analiz sonuçları


BİLEŞENLER

%DEGERLERİ

COı 14.94
co 23.20

Hı 4.51

CHı 0.20

Nı 57.14

İncelediğimiz sistem açık sistem olarak kabul edilip, önce termodinamiğin birinci kanunu, santrali oluşturan tüm ünitelere tek tek uygulanmış ve sonuç olarak da enerji kayıpları belirlenmiştir. Bunun için birinci kanun, kazandan itibaren aşağıdaki
şekilde yapılmıştır.

4.2. MEVCUT TESİS BÜNYESİNDEKİ ÜNİTELERE BİRİNCİ KANUNUN UYGULANMASI

4.2.1. Kazanda Meydana Gelen Isı Kayıplarının Tespiti : Kazanda meydana gelen kayıpların tespit edilmesi için kullanılacak olan yakıtların kütlesel debilerini, alt ısıl değerlerini ve ısıl kapasitelerini içeren çizelge aşağıda verilmektedir. (O.F. Genceli, s.311 çizelge 3.3 .4)

Çizelge 4.5. Yakıtlara ait debiler ve alt ısıl değerleri

Yakıtlar

ffiYakıt

Hu

Amasra kömürü Yüksek Fırın Gazı Baca kok gazı

7344 kg/h 20535 Nm3/h 2268 Nm3/h

5370kcaVkg 3370 kj/Nm3 15320 kj/Nm3

TOPLAM

ffiYakıtHu
45791 kW 19223 kW 9652kW 74666kW

3954. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.4. Analizde kullanılan yüksek fırın gazı için% hacimsel analiz sonuçları


BİLEŞENLER

%DEGERLERİ

COı 14.94
co 23.20

Hı 4.51

CHı 0.20

Nı 57.14

İncelediğimiz sistem açık sistem olarak kabul edilip, önce termodinamiğin birinci kanunu, santrali oluşturan tüm ünitelere tek tek uygulanmış ve sonuç olarak da enerji kayıpları belirlenmiştir. Bunun için birinci kanun, kazandan itibaren aşağıdaki
şekilde yapılmıştır.

4.2. MEVCUT TESİS BÜNYESİNDEKİ ÜNİTELERE BİRİNCİ KANUNUN UYGULANMASI

4.2.1. Kazanda Meydana Gelen Isı Kayıplarının Tespiti : Kazanda meydana gelen kayıpların tespit edilmesi için kullanılacak olan yakıtların kütlesel debilerini, alt ısıl değerlerini ve ısıl kapasitelerini içeren çizelge aşağıda verilmektedir. (O.F. Genceli, s.311 çizelge 3.3 .4)

Çizelge 4.5. Yakıtlara ait debiler ve alt ısıl değerleri

Yakıtlar

ffiYakıt

Hu

Amasra kömürü Yüksek Fırın Gazı Baca kok gazı

7344 kg/h 20535 Nm3/h 2268 Nm3/h

5370kcaVkg 3370 kj/Nm3 15320 kj/Nm3

TOPLAM

ffiYakıtHu
45791 kW 19223 kW 9652kW 74666kW

39

İlgili Kaynaklarsingle.php