Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

hava

Yanına Ürünleri

1 sum, Şekil 4.2. Buhar kazanının şematik görünüşü
QKayıp =QYakıt ~2-( h2 – ~ı h1) korunum kanunu ve (mı= mı= 39039 kg/h)

gereğince; Qkayıp = 74666 kW – (83039/ 3600) kg/s . (3428-767) kj/kg ‘dan Qı.ayıp = 13286.34 kW bulundu.

Kazanın dış çeper sıcaklığının 60C olduğu gözönüne alınarak, ısıya bağlı enerji kaybı aşağıdaki şekilde bulunur.

.
EQ,Kazan = QKayıp(Kazan) .(1-To/TK)
.
EQ,K.azan =13286.34 (1-298 / 333) ::::>

.
EQ,Kazan =1396.46 kW

4.2.2. Kazan – Türbin Arası Boruda Meydana Gelen Isı Kaybının Tespiti

Şekil 4.3. Kazan ile türbin arasındaki borunun şematik görünüşü

4055. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


55. SAYFA ICERIGI

hava

Yanına Ürünleri

1 sum, Şekil 4.2. Buhar kazanının şematik görünüşü
QKayıp =QYakıt ~2-( h2 – ~ı h1) korunum kanunu ve (mı= mı= 39039 kg/h)

gereğince; Qkayıp = 74666 kW – (83039/ 3600) kg/s . (3428-767) kj/kg ‘dan Qı.ayıp = 13286.34 kW bulundu.

Kazanın dış çeper sıcaklığının 60C olduğu gözönüne alınarak, ısıya bağlı enerji kaybı aşağıdaki şekilde bulunur.

.
EQ,Kazan = QKayıp(Kazan) .(1-To/TK)
.
EQ,K.azan =13286.34 (1-298 / 333) ::::>

.
EQ,Kazan =1396.46 kW

4.2.2. Kazan – Türbin Arası Boruda Meydana Gelen Isı Kaybının Tespiti

Şekil 4.3. Kazan ile türbin arasındaki borunun şematik görünüşü

40

İlgili Kaynaklarsingle.php