Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Çizelge 4.6 Ünitelerdeki kayıp enerji değerleri

Ünite

Kayıp Enerji

%Kayıp

(KW)

Kazan

13286.34

30.690

Boru

46.13

0.106

Türbin

4006.62

9.252

Kondenser

23782.46

54.920

Toplam Isıtıcılar

2182.46

5.040

TOPLAM

43303.73

100.000

Birinci kanun analizi neticesinde oluşturulmuş olan yukardaki çizelgeda en fazla enerji kaybının kondenserde meydana geldiği ve bunu kazan, türbin, toplam ısıtıcılar ve boru kayıplarının takip ettiği görülmektedir
4.3. MEVCUT SİSTEME EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI

Birinci kanun analizinden sonra tesis için daha iyi araştırma yapılması amacıyla bu tesise ikinci kanun analizi de uygulanmıştır. Çünkü şimdiye kadar bu alanda yapılmış olan çalışmalar, bir tesis için kayıpların ve tesis verimliliğinin tespitinde sadece birinci kanun analizinin yeterli olmadığını ancak birinci kanun analizi ile birlikte ikinci kanun analizinin de yapılması ile o tesis için tam bir termodinamik analiz sonucunun ortaya çıkacağını söylemektedir.

Bu amaçla ikinci kanun analizine yakıtların kimyasal ekserjilerinin tespit edilmesi ile başlanmıştır. Yakıtların, yanma ürünlerinin ve buharın ekserji hesaplarında kullanılan özgül ısı, entalpi, entropi ve Gibbs Free enerji değerleri için Wylen ve arkadaşları (1994)’ndan faydalanılmıştır. Bunlardan yakıt ve yanma ürünlerine ait spesifik serbest gibbs enerji değerleri Çizelge 7’de sunulmuştur.

4560. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


60. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.6 Ünitelerdeki kayıp enerji değerleri

Ünite

Kayıp Enerji

%Kayıp

(KW)

Kazan

13286.34

30.690

Boru

46.13

0.106

Türbin

4006.62

9.252

Kondenser

23782.46

54.920

Toplam Isıtıcılar

2182.46

5.040

TOPLAM

43303.73

100.000

Birinci kanun analizi neticesinde oluşturulmuş olan yukardaki çizelgeda en fazla enerji kaybının kondenserde meydana geldiği ve bunu kazan, türbin, toplam ısıtıcılar ve boru kayıplarının takip ettiği görülmektedir
4.3. MEVCUT SİSTEME EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI

Birinci kanun analizinden sonra tesis için daha iyi araştırma yapılması amacıyla bu tesise ikinci kanun analizi de uygulanmıştır. Çünkü şimdiye kadar bu alanda yapılmış olan çalışmalar, bir tesis için kayıpların ve tesis verimliliğinin tespitinde sadece birinci kanun analizinin yeterli olmadığını ancak birinci kanun analizi ile birlikte ikinci kanun analizinin de yapılması ile o tesis için tam bir termodinamik analiz sonucunun ortaya çıkacağını söylemektedir.

Bu amaçla ikinci kanun analizine yakıtların kimyasal ekserjilerinin tespit edilmesi ile başlanmıştır. Yakıtların, yanma ürünlerinin ve buharın ekserji hesaplarında kullanılan özgül ısı, entalpi, entropi ve Gibbs Free enerji değerleri için Wylen ve arkadaşları (1994)’ndan faydalanılmıştır. Bunlardan yakıt ve yanma ürünlerine ait spesifik serbest gibbs enerji değerleri Çizelge 7’de sunulmuştur.

45

İlgili Kaynaklarsingle.php