Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Çizelge 4.7 Yakıtları ve yanma ürünlerini oluşturan bileşenlerin serbest özgül Gibbs enerji değerleri.

Bileşenler

Serbest Özgül Gibbs Enerji ‘ğr ( kj/kınol)

C02 -394360

H20 (buhar)

-228590

S02
C2Hı

-300125 68120

C3~
co

62720 -137150

CHı -50790

Ele alınan santralde ekserji analizine önce kazanda yakılan yakıtların kimyasal ekserji değerlerini tespit etmekle başlanmıştır. Bunun için aşağıda verilen (3 .11) ve (3. l 4b) eşitlikleri ile onun arkasından verilen çevre içinde mevcut olan referans maddeleri içerir çizelge kullanılarak yakıtların kimyasal ekserji değerleri tespit
edilmiştir.

Çizelge 4.8. Çevre tanımı (Moran ve Shapiro, 1992)

Referans Maddeler Mol Kesri (%)

Nı 75.67000

02 20.35000

HıO 3.03000

C02 3.03450
co 0.00070

S02 0.00020

Hı 0.00005

Diğer

0.91455

4661. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


61. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.7 Yakıtları ve yanma ürünlerini oluşturan bileşenlerin serbest özgül Gibbs enerji değerleri.

Bileşenler

Serbest Özgül Gibbs Enerji ‘ğr ( kj/kınol)

C02 -394360

H20 (buhar)

-228590

S02
C2Hı

-300125 68120

C3~
co

62720 -137150

CHı -50790

Ele alınan santralde ekserji analizine önce kazanda yakılan yakıtların kimyasal ekserji değerlerini tespit etmekle başlanmıştır. Bunun için aşağıda verilen (3 .11) ve (3. l 4b) eşitlikleri ile onun arkasından verilen çevre içinde mevcut olan referans maddeleri içerir çizelge kullanılarak yakıtların kimyasal ekserji değerleri tespit
edilmiştir.

Çizelge 4.8. Çevre tanımı (Moran ve Shapiro, 1992)

Referans Maddeler Mol Kesri (%)

Nı 75.67000

02 20.35000

HıO 3.03000

C02 3.03450
co 0.00070

S02 0.00020

Hı 0.00005

Diğer

0.91455

46

İlgili Kaynaklarsingle.php