Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

1. Analizde kullanılan kömürün Oı ile reaksiyon veren C, S ve Hı elementlerinin reaksiyon sonunda sahip olduğu kimyasal ekserji değerleri ayrı ayrı bulundu. Daha sonra bu ekserji değerleri elementlerin yakıt içindeki % değerleri ile çarpılıp toplandı. Elde edilen toplam sonuç da kömürün toplam kimyasal ekserji değeri olarak alındı. Bu bilgiler ışığında kömürü oluşturan elementlerin ve kömürün kimyasal ekserji değerleri aşağıdaki çizelgeye döküldü.

Çizelge 4.9. Amasra kömürünün kimyasal ekserji içeriği

n Ekserjisi

Elementler
c

% Değeri 52.2

e (kj/kg element) 34192

Hı 5.754
s 3.1

117640 10271

TOPLAM

n.e 17848.224
6769 318.401 24936

2. Baca kok gazının Oı ile reaksiyon veren C3Ifo, CıHı, CO, Hı ve CHı bileşenlerinin reaksiyon sonunda sahip olduğu kimyasal ekserji değerleri bulunduktan sonra 1. maddedeki yolla bu gaz yakıtın toplam kimyasal ekserji değeri tespit edilerek aşağıdaki çizelge oluşturuldu.

Çizelge 4. 10. Tesiste kullanılan baca kok gazının kimyasal ekserji içeriği.

Bileşenler

D
% Değeri

Ekserjisi e (kj/kmol bileşen )

n.e n.e (kj/kınol yakıt) (kj/Nm3 yakıt)

CıHı

0.755

1359016

10261

458

C3fltı

0.755

1999065

15093

674

CHı 19.20
co 7.11

829939 274990

159348.3 19551.8

7114 873

Hı 59.56

235281

140133.4

6256

TOPLAM

344387

15374

4762. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


62. SAYFA ICERIGI

1. Analizde kullanılan kömürün Oı ile reaksiyon veren C, S ve Hı elementlerinin reaksiyon sonunda sahip olduğu kimyasal ekserji değerleri ayrı ayrı bulundu. Daha sonra bu ekserji değerleri elementlerin yakıt içindeki % değerleri ile çarpılıp toplandı. Elde edilen toplam sonuç da kömürün toplam kimyasal ekserji değeri olarak alındı. Bu bilgiler ışığında kömürü oluşturan elementlerin ve kömürün kimyasal ekserji değerleri aşağıdaki çizelgeye döküldü.

Çizelge 4.9. Amasra kömürünün kimyasal ekserji içeriği

n Ekserjisi

Elementler
c

% Değeri 52.2

e (kj/kg element) 34192

Hı 5.754
s 3.1

117640 10271

TOPLAM

n.e 17848.224
6769 318.401 24936

2. Baca kok gazının Oı ile reaksiyon veren C3Ifo, CıHı, CO, Hı ve CHı bileşenlerinin reaksiyon sonunda sahip olduğu kimyasal ekserji değerleri bulunduktan sonra 1. maddedeki yolla bu gaz yakıtın toplam kimyasal ekserji değeri tespit edilerek aşağıdaki çizelge oluşturuldu.

Çizelge 4. 10. Tesiste kullanılan baca kok gazının kimyasal ekserji içeriği.

Bileşenler

D
% Değeri

Ekserjisi e (kj/kmol bileşen )

n.e n.e (kj/kınol yakıt) (kj/Nm3 yakıt)

CıHı

0.755

1359016

10261

458

C3fltı

0.755

1999065

15093

674

CHı 19.20
co 7.11

829939 274990

159348.3 19551.8

7114 873

Hı 59.56

235281

140133.4

6256

TOPLAM

344387

15374

47

İlgili Kaynaklarsingle.php