Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

3. Aynı yol takip edilerek yüksek finn gazım oluşturan ve 02 ile reaksiyon veren CO, H2 ve CRı içinde yapılarak; yüksek finn gazı ve bu bileşenleri için kimyasal ekserji değerleri tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 11 ‘e aktarılmıştır.

Çizelge 4.11. Tesiste kullanılan yüksek finn gazının kimyasal ekserji içeriği.

Bileşenler

n % Değeri

Ekserjisi e (kj/kmol bileşen )

n.e (kj/kmol yakıt)

n.e (kj/N m3y a k . )

CRı 0.20
co 23.20

829939 274990

1660 63798

74 2848

H2 4.51

235281

10611

474

TOPLAM

76069

3396

9, 1Ove 11 nolu çizelgelerde görülen ve herbir yakıt için tespit edilmiş olan toplam kimyasal ekserji değerleri aşağıdaki genel yakıt ekserji çizelgesine aktarılmıştır.

Çizelge 4.12. Kazanda kullanılan yakıtların kimyasal ekserjileri.

Yakıt Cinsi Amasra kömürü Baca kok gazı Yüksek finn gazı

ey (kj/kg)
24935
——-

ey (kj/kmol)
—-
344387
76069

4863. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


63. SAYFA ICERIGI

3. Aynı yol takip edilerek yüksek finn gazım oluşturan ve 02 ile reaksiyon veren CO, H2 ve CRı içinde yapılarak; yüksek finn gazı ve bu bileşenleri için kimyasal ekserji değerleri tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar Çizelge 11 ‘e aktarılmıştır.

Çizelge 4.11. Tesiste kullanılan yüksek finn gazının kimyasal ekserji içeriği.

Bileşenler

n % Değeri

Ekserjisi e (kj/kmol bileşen )

n.e (kj/kmol yakıt)

n.e (kj/N m3y a k . )

CRı 0.20
co 23.20

829939 274990

1660 63798

74 2848

H2 4.51

235281

10611

474

TOPLAM

76069

3396

9, 1Ove 11 nolu çizelgelerde görülen ve herbir yakıt için tespit edilmiş olan toplam kimyasal ekserji değerleri aşağıdaki genel yakıt ekserji çizelgesine aktarılmıştır.

Çizelge 4.12. Kazanda kullanılan yakıtların kimyasal ekserjileri.

Yakıt Cinsi Amasra kömürü Baca kok gazı Yüksek finn gazı

ey (kj/kg)
24935
——-

ey (kj/kmol)
—-
344387
76069

48

İlgili Kaynaklarsingle.php