Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

4.4 MEVCUT TESİSTEKİ İNCELENEN 21 NOKTA İÇİN KİMYASAL, TERMOMEKANİKSEL VE TOPLAM EKSERJİ DEGERLERİNİN TESPİTİ.
1. Noktası İçin

.
.(eKiın)a2o = -0.462 . 298 . in (0.0317/ 0.0088)
(eKim)H2o = 176.44 kj/kg

.
(eım) 1 = (hı – ho) – To (sı – So)

.
(eım) 1 = (767 – 104.5)- 298 (2.14153 – 0.3545)

.
(eım) 1 = 129.96 kj/kg

. .

.(eıop) 1

==

(eım) 1 +

(eKim)a o 2

=

129.6 + 176.44

(eıop )ı == 306.4 kj/kg.

eıop= 306.44 kj/kg . (83039/3600) kg/s

eıop = 7067.54 kW
2. Noktası İcin
.(~1m) 2 ==(h2 -h0 )-T0 (s2 -s0 ) =(3428-104.5)-298.(6.854-0.3545)
(e1m) 2 == 1386.65 kj/kg.

4964. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


64. SAYFA ICERIGI

4.4 MEVCUT TESİSTEKİ İNCELENEN 21 NOKTA İÇİN KİMYASAL, TERMOMEKANİKSEL VE TOPLAM EKSERJİ DEGERLERİNİN TESPİTİ.
1. Noktası İçin

.
.(eKiın)a2o = -0.462 . 298 . in (0.0317/ 0.0088)
(eKim)H2o = 176.44 kj/kg

.
(eım) 1 = (hı – ho) – To (sı – So)

.
(eım) 1 = (767 – 104.5)- 298 (2.14153 – 0.3545)

.
(eım) 1 = 129.96 kj/kg

. .

.(eıop) 1

==

(eım) 1 +

(eKim)a o 2

=

129.6 + 176.44

(eıop )ı == 306.4 kj/kg.

eıop= 306.44 kj/kg . (83039/3600) kg/s

eıop = 7067.54 kW
2. Noktası İcin
.(~1m) 2 ==(h2 -h0 )-T0 (s2 -s0 ) =(3428-104.5)-298.(6.854-0.3545)
(e1m) 2 == 1386.65 kj/kg.

49

İlgili Kaynaklarsingle.php