Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

(erop)6 = 1381.44 kj/kg. (23876.6/3600) kg/s

(erop)6 = 9162.25 kW

7. Noktası İcin
(;ıın)7 = (h, -h0 )-T0 (s1 -s0 ) = (3085 – 104.5)- 298(7.16 – 0.3545)

.
(eım) 7 = 953.16 kj/kg

. .

(eıop) 7

=(eKim)H o 2

+(eım) 7

=(953.16+176.44)kj/kg

.
(eıop) 7 = 1129.6 kj/kg.

(eıop)1 = 1129.6 kj/kg. (4097.3/3600) kg/s

(eıop)1 = 1285.64 kW
8 Noktası İcin
(;ım)8 = (h, -h0 )-T0 (s8 -s0 } = (2789.1 – 104.5) – 298 (7.04 – 0.3545)
.
(eııu)8 = 583.85 kj/kg
. .
(eıop)s =(er67. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


67. SAYFA ICERIGI

(erop)6 = 1381.44 kj/kg. (23876.6/3600) kg/s

(erop)6 = 9162.25 kW

7. Noktası İcin
(;ıın)7 = (h, -h0 )-T0 (s1 -s0 ) = (3085 – 104.5)- 298(7.16 – 0.3545)

.
(eım) 7 = 953.16 kj/kg

. .

(eıop) 7

=(eKim)H o 2

+(eım) 7

=(953.16+176.44)kj/kg

.
(eıop) 7 = 1129.6 kj/kg.

(eıop)1 = 1129.6 kj/kg. (4097.3/3600) kg/s

(eıop)1 = 1285.64 kW
8 Noktası İcin
(;ım)8 = (h, -h0 )-T0 (s8 -s0 } = (2789.1 – 104.5) – 298 (7.04 – 0.3545)
.
(eııu)8 = 583.85 kj/kg
. .
(eıop)s =(er

İlgili Kaynaklarsingle.php