Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Çizelge 4.13. devam ediyor.
13 176.44 14 176.44 15 176.44 16 176.44 17 176.44 18 176.44 19 176.44 20 176.44 21 176.44

41 .79 91.71 130.96 112.93 41. 10 325.54 488 .69 -2.96 1047.92

2902.07 6185.25 384.56 362 798.23 1531.46 66.70 17.40 1531.67

4.5. ÜNİTELERE GİREN, ÇIKAN VE ÜNİTELERDEN KAYBOLAN EKSERJİ DEGERLERİNİN HESAPLANMASI

4.5. 1. Kazan İçin Hesap

Eo(Kazan) Şekil 4.9. Kazana ait ekserjiler

6075. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


75. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.13. devam ediyor.
13 176.44 14 176.44 15 176.44 16 176.44 17 176.44 18 176.44 19 176.44 20 176.44 21 176.44

41 .79 91.71 130.96 112.93 41. 10 325.54 488 .69 -2.96 1047.92

2902.07 6185.25 384.56 362 798.23 1531.46 66.70 17.40 1531.67

4.5. ÜNİTELERE GİREN, ÇIKAN VE ÜNİTELERDEN KAYBOLAN EKSERJİ DEGERLERİNİN HESAPLANMASI

4.5. 1. Kazan İçin Hesap

Eo(Kazan) Şekil 4.9. Kazana ait ekserjiler

60

İlgili Kaynaklarsingle.php