Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY SAYFASI.
ÖZET. ABSTRACT .
TEŞEKKÜR.
İÇİNI)EKİLER . . . . . . . . . . . . . ŞEKİLLER DİZİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇİZELGELER DİZİNİ.
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sayfa ii iii v
vıı vı
xi xiii xiv

BÖLÜM 1 GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

BÖLÜM 2 İKİNCİ KANUN ANALİZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 EKSERJİYE DAYALI TEMEL KAVRAMLAR . . . . 2.2 EKSERJİYE SEBEP OLAN FAKTÖRLER . 2.2. l İş Transferine Bağlı Ekserji . . . . . . . . . . 2.2.2 Isı Transferine Bağlı Ekserji . 2.2.3 Maddenin Kararlı Akışına Bağlı Ekserji . 2.3 EKSERJİNİNBİLEŞENLERİ . 2.3 .1 Kinetik Ekserji . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Potansiyel Ekserji . 2.3.3 Fiziksel Ekserji . 2.3.4 Kimyasal Ekserji . 2.4 YAKITLAR. 2.5 REFERANS MADDELERİ. 2.6 EKSERJİ KAVRAMININ ÖNEMLİ BOYUTLARI. 2.7 EKSERJİNİN SANAYİDEKİ KULLANIM ALANLARI .

8 8 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 16 16 17

vııı8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

KABUL VE ONAY SAYFASI.
ÖZET. ABSTRACT .
TEŞEKKÜR.
İÇİNI)EKİLER . . . . . . . . . . . . . ŞEKİLLER DİZİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇİZELGELER DİZİNİ.
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sayfa ii iii v
vıı vı
xi xiii xiv

BÖLÜM 1 GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

BÖLÜM 2 İKİNCİ KANUN ANALİZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 EKSERJİYE DAYALI TEMEL KAVRAMLAR . . . . 2.2 EKSERJİYE SEBEP OLAN FAKTÖRLER . 2.2. l İş Transferine Bağlı Ekserji . . . . . . . . . . 2.2.2 Isı Transferine Bağlı Ekserji . 2.2.3 Maddenin Kararlı Akışına Bağlı Ekserji . 2.3 EKSERJİNİNBİLEŞENLERİ . 2.3 .1 Kinetik Ekserji . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2 Potansiyel Ekserji . 2.3.3 Fiziksel Ekserji . 2.3.4 Kimyasal Ekserji . 2.4 YAKITLAR. 2.5 REFERANS MADDELERİ. 2.6 EKSERJİ KAVRAMININ ÖNEMLİ BOYUTLARI. 2.7 EKSERJİNİN SANAYİDEKİ KULLANIM ALANLARI .

8 8 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 16 16 17

vııı

İlgili Kaynaklarsingle.php