Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Son olarak da toplam ısıtıcılardan olan kayıp ekserji değeri tespit edilerek incelemeye aldığımız tesisin ekserji kaybı tamamlanmıştır.
. .
= =eKayıp(top.Isıt.) ei-ej (14774.77 – 13539.41) kW
.
CKa>~P(top.Isıt.) = 1235.36 kW

İncelemiş olduğumuz tesiste meydana gelen toplam ekserji kaybı da, her ünitedeki ekserji kayıplarının toplamına eşittir. Bunu da aşağıdaki şekilde verebiliriz;
. . . . .
:Le:ı,;.ayıp = eKayıp (Kazan)+ eKayıp (boru)+ eKa)~ (türbin)+eKayıp (kond.)+eKayıp (top. Isıt.)=
(49542.24 + 84.19 + 3932.51+2320.08 + 1235.36) kW
.
2:eKayıp = 57114.38 kW

Bu yapılan hesaplamaların ışığında aşağıdaki çizelge oluşturulmuştur.

Çizelge 4.15 Ünitelere ait giriş, çıkış, kayıp ekserjileri ve bu kayıpların tesis toplam

kaybına göre yüzde değerleri.

Ünite

Giren Ekseri Çıkan Ekserji Kayıp Ekserji

%Kayıp

(kW)

(kW)

(kW)

Kazan

86993.54

37451.30

49542.24

86.74

Boru

36054.84

35970.65

84.19

0.15

Türbin

31904.80

27972.29

3932.51

6.89

Kondenser

4627.05

2306.97

2320.08

4.06

Top. Isıtıcılar 14774.77

13539.41

1235.36

2.16

TOPLAM

57114.38

100.00

6681. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


81. SAYFA ICERIGI

Son olarak da toplam ısıtıcılardan olan kayıp ekserji değeri tespit edilerek incelemeye aldığımız tesisin ekserji kaybı tamamlanmıştır.
. .
= =eKayıp(top.Isıt.) ei-ej (14774.77 – 13539.41) kW
.
CKa>~P(top.Isıt.) = 1235.36 kW

İncelemiş olduğumuz tesiste meydana gelen toplam ekserji kaybı da, her ünitedeki ekserji kayıplarının toplamına eşittir. Bunu da aşağıdaki şekilde verebiliriz;
. . . . .
:Le:ı,;.ayıp = eKayıp (Kazan)+ eKayıp (boru)+ eKa)~ (türbin)+eKayıp (kond.)+eKayıp (top. Isıt.)=
(49542.24 + 84.19 + 3932.51+2320.08 + 1235.36) kW
.
2:eKayıp = 57114.38 kW

Bu yapılan hesaplamaların ışığında aşağıdaki çizelge oluşturulmuştur.

Çizelge 4.15 Ünitelere ait giriş, çıkış, kayıp ekserjileri ve bu kayıpların tesis toplam

kaybına göre yüzde değerleri.

Ünite

Giren Ekseri Çıkan Ekserji Kayıp Ekserji

%Kayıp

(kW)

(kW)

(kW)

Kazan

86993.54

37451.30

49542.24

86.74

Boru

36054.84

35970.65

84.19

0.15

Türbin

31904.80

27972.29

3932.51

6.89

Kondenser

4627.05

2306.97

2320.08

4.06

Top. Isıtıcılar 14774.77

13539.41

1235.36

2.16

TOPLAM

57114.38

100.00

66

İlgili Kaynaklarsingle.php