Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Tesiste meydana gelen enerji ve ekserji kayıptan ile bu kayıpların toplam kayba oranlarını temsil eden kayıp yüzdelerinin karşılaştırılması açısından Çizelge 16 ve Çizelge 17 oluşturulmuştur.

Çizelge 4.16. Ünitelerden olan kayıp enerji ve kayıp ekserjiler

Ünite

Kayıp Enerji

Kayıp Ekserji

(kW)

(kW)

Kazan

13286.34

49542.24

Boru

46.13

84.19

Türbin

4006.62

3932.51

Kondenser

23782.46

2320.08

Top. ısıtıcılar

2182.18

1235.36

TOPLAM

43303.73

57114.38

Çizelge 4. 17 Yakıtların toplam alt ısıl değerlerine (74666 kw) göre ünitelerin enerji

kayıp yüzdeleri ve yakıtların toplam ekserjisine (79926 kw) göre

ekserji kayıp yüzdeleri.

Ünite

Kayıp Enerji (%) Kayıp Ekserji (%)

Kazan

17.79

61.990

Boru

0.06

0.105

Türbin

5.37

4.920

Kondenser

31.85

2.900

Top. ısıtıcılar

2.92

1.54

Bu çizelgeler oluşturulduktan sonra Çizelge 4.6, 4.15, 4.16 ve 4. 17’ye göre çizilmiş olan grafikler Bölüm 5’te Sonuç ve Öneriler kısmına yerleştirilmiştir.

Şekil 4.2’de şematik olarak gösterilen tesise ait kazana enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması sonucunda; kazanın ısıl ve ekserjik verimleri aşağıda tanımlanan verim ifadeleri kullanılarak belirlenmiştir (Onat, 1990);

6782. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


82. SAYFA ICERIGI

Tesiste meydana gelen enerji ve ekserji kayıptan ile bu kayıpların toplam kayba oranlarını temsil eden kayıp yüzdelerinin karşılaştırılması açısından Çizelge 16 ve Çizelge 17 oluşturulmuştur.

Çizelge 4.16. Ünitelerden olan kayıp enerji ve kayıp ekserjiler

Ünite

Kayıp Enerji

Kayıp Ekserji

(kW)

(kW)

Kazan

13286.34

49542.24

Boru

46.13

84.19

Türbin

4006.62

3932.51

Kondenser

23782.46

2320.08

Top. ısıtıcılar

2182.18

1235.36

TOPLAM

43303.73

57114.38

Çizelge 4. 17 Yakıtların toplam alt ısıl değerlerine (74666 kw) göre ünitelerin enerji

kayıp yüzdeleri ve yakıtların toplam ekserjisine (79926 kw) göre

ekserji kayıp yüzdeleri.

Ünite

Kayıp Enerji (%) Kayıp Ekserji (%)

Kazan

17.79

61.990

Boru

0.06

0.105

Türbin

5.37

4.920

Kondenser

31.85

2.900

Top. ısıtıcılar

2.92

1.54

Bu çizelgeler oluşturulduktan sonra Çizelge 4.6, 4.15, 4.16 ve 4. 17’ye göre çizilmiş olan grafikler Bölüm 5’te Sonuç ve Öneriler kısmına yerleştirilmiştir.

Şekil 4.2’de şematik olarak gösterilen tesise ait kazana enerji ve ekserji analizlerinin uygulanması sonucunda; kazanın ısıl ve ekserjik verimleri aşağıda tanımlanan verim ifadeleri kullanılarak belirlenmiştir (Onat, 1990);

67

İlgili Kaynaklarsingle.php