Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

BÖLÜM5
SONUÇ VE ÖNERİLER
İncelemeye tabii tutulan tesis, mevcut bir demir çelik fabrikasının enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji santralidir. Santral, sanayi tipi bir kazan, 13 MW gücünde bir türbin, bir kondenser ve üç adet besleme suyu ısıtıcısından oluşmaktadır. Santral kazanında bir katı yakıt ve tesisin başka bir ünitesinde üretilen ve bu tesiste de gaz yakıt olarak kullanılan baca kok gazı ve yüksek fırın gazı ile yakılmaktadır. Bu tesisin termodinamik analizi; tesis bünyesindeki kazan, kazan-türbin arası boru, türbin, kondenser ve besleme suyu ısıtıcılanndan oluşan ünitelere aşağıda açıklandığı şekilde enerji ve ekserji analizleri ünite ünite uygulanarak yapılmıştır. Buna göre;
1. Tesis bünyesindeki ünitelere birinci kanun analizi uygulanarak, önce herbir ünitede meydana gelen enerji kayıpları KW cinsinden tespit edilmiş ardından da ünitelerde meydana gelen bu enerji kayıplarının tesiste meydana gelen toplam enerji kaybı içindeki değerleri % cinsinden bulunmuştur (Çizelge 4.6). Son olarak ta ünitelere karşı KW cinsinden enerji kayıplarını ve % cinsinden enerji kayıp yüzdelerini içeren grafikler çizilmiştir (Şekil 5.1 ve Şekil 5.2).
Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’den de görüleceği üzere birinci kanun analizi sonucunda ünitelerdeki enerji kayıpları ve enerji kayıp yüzdeleri, değeri büyük olan üniteden itibaren sırasıyla 23782.46 KW ve %54.92’lik kayıpla kondenserde, 13286.34 KW ve %30.691uk kayıpla kazanda, 4006.62 KW ve %9.252’lik kayıpla türbinde, son olarak ta 2182.46 KW ve %5.04’lük kayıpla toplam ısıtıcılarda meydana gelmiştir. Kazan-türbin arası boruda meydana gelen kayıp, dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Öyle ki, 5.1 ve 5.2 nolu şekillerin temsil ettiği grafiklerde bu ünitede meydana gelen enerji kaybı ve bu kaybın toplam tesis kaybı içindeki % değeri, çizgi şeklinde görülmektedir. Birinci kanun analizi neticesinde yukardaki
6984. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


84. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM5
SONUÇ VE ÖNERİLER
İncelemeye tabii tutulan tesis, mevcut bir demir çelik fabrikasının enerji ihtiyacını karşılayan bir enerji santralidir. Santral, sanayi tipi bir kazan, 13 MW gücünde bir türbin, bir kondenser ve üç adet besleme suyu ısıtıcısından oluşmaktadır. Santral kazanında bir katı yakıt ve tesisin başka bir ünitesinde üretilen ve bu tesiste de gaz yakıt olarak kullanılan baca kok gazı ve yüksek fırın gazı ile yakılmaktadır. Bu tesisin termodinamik analizi; tesis bünyesindeki kazan, kazan-türbin arası boru, türbin, kondenser ve besleme suyu ısıtıcılanndan oluşan ünitelere aşağıda açıklandığı şekilde enerji ve ekserji analizleri ünite ünite uygulanarak yapılmıştır. Buna göre;
1. Tesis bünyesindeki ünitelere birinci kanun analizi uygulanarak, önce herbir ünitede meydana gelen enerji kayıpları KW cinsinden tespit edilmiş ardından da ünitelerde meydana gelen bu enerji kayıplarının tesiste meydana gelen toplam enerji kaybı içindeki değerleri % cinsinden bulunmuştur (Çizelge 4.6). Son olarak ta ünitelere karşı KW cinsinden enerji kayıplarını ve % cinsinden enerji kayıp yüzdelerini içeren grafikler çizilmiştir (Şekil 5.1 ve Şekil 5.2).
Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’den de görüleceği üzere birinci kanun analizi sonucunda ünitelerdeki enerji kayıpları ve enerji kayıp yüzdeleri, değeri büyük olan üniteden itibaren sırasıyla 23782.46 KW ve %54.92’lik kayıpla kondenserde, 13286.34 KW ve %30.691uk kayıpla kazanda, 4006.62 KW ve %9.252’lik kayıpla türbinde, son olarak ta 2182.46 KW ve %5.04’lük kayıpla toplam ısıtıcılarda meydana gelmiştir. Kazan-türbin arası boruda meydana gelen kayıp, dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Öyle ki, 5.1 ve 5.2 nolu şekillerin temsil ettiği grafiklerde bu ünitede meydana gelen enerji kaybı ve bu kaybın toplam tesis kaybı içindeki % değeri, çizgi şeklinde görülmektedir. Birinci kanun analizi neticesinde yukardaki
69

İlgili Kaynaklarsingle.php