Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

2. Tesiste daha güvenilir bir analiz yapmak için; yukarda bahsi geçen ünitelere aynca bir de ekserji analizi ünite ünite uygulanmıştır. Ünitelere uygulanan ekserji analizi neticesinde önce ünitelere giren ekserji değerleri KW cinsinden hesaplanmış ve hesap neticesinde bulunan değerler Çizelge 4.15′ te verilmiştir. Çizelge 4.15 ‘den ünitelere karşı giren ekserji değerlerini gösteren Şekil 5.3’in temsil ettiği grafik
çizilmiştir.

90000 -.–~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~–.

80000
– 70000
~ 60000
:5c; 50000
~
~ 40000
~
C’l)o< ı: 30000 6 20000 10000 o Kazan Boru i9 Giren Ekserji 1 Türbin Kondenser Top. Isıt. Şekil 5.3 Ünitelere giren ekserji değerleri. Şekil 5.3 tarafından temsil edilen grafikten de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelere giren ekserji değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 86993.54 KW'hk ekserji girişi ile kazan, 36054.84 KW'lık ekserji girişi ile kazantürbin arası bom, 31904.80 KW'lık ekserji girişi ile türbin, 14774. 77 KW'lık ekserji girişi ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 4627.05 KW'lık ekserji girişi ile kondenser ünitesidir. Bu açıklamalara ve Şekil 5.3'e göre, en büyük ekserji giriş değerine sahip olan ünitenin kazan, en küçük ekserji giriş değerine sahip olan ünitenin de kondenser olduğu görülmektedir. 7186. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


86. SAYFA ICERIGI

2. Tesiste daha güvenilir bir analiz yapmak için; yukarda bahsi geçen ünitelere aynca bir de ekserji analizi ünite ünite uygulanmıştır. Ünitelere uygulanan ekserji analizi neticesinde önce ünitelere giren ekserji değerleri KW cinsinden hesaplanmış ve hesap neticesinde bulunan değerler Çizelge 4.15′ te verilmiştir. Çizelge 4.15 ‘den ünitelere karşı giren ekserji değerlerini gösteren Şekil 5.3’in temsil ettiği grafik
çizilmiştir.

90000 -.–~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~–.

80000
– 70000
~ 60000
:5c; 50000
~
~ 40000
~
C’l)o< ı: 30000 6 20000 10000 o Kazan Boru i9 Giren Ekserji 1 Türbin Kondenser Top. Isıt. Şekil 5.3 Ünitelere giren ekserji değerleri. Şekil 5.3 tarafından temsil edilen grafikten de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelere giren ekserji değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 86993.54 KW'hk ekserji girişi ile kazan, 36054.84 KW'lık ekserji girişi ile kazantürbin arası bom, 31904.80 KW'lık ekserji girişi ile türbin, 14774. 77 KW'lık ekserji girişi ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 4627.05 KW'lık ekserji girişi ile kondenser ünitesidir. Bu açıklamalara ve Şekil 5.3'e göre, en büyük ekserji giriş değerine sahip olan ünitenin kazan, en küçük ekserji giriş değerine sahip olan ünitenin de kondenser olduğu görülmektedir. 71

İlgili Kaynaklarsingle.php