Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

3. Madde 2’de tesis bünyesindeki ünitelere ekserji analizinin uygulanması neticesinde, ünitelere giren ekserji değerleri ve bunları temsil eden grafik sunulmuştu. Burada ise; analiz neticesinde ünite çıkışlarındaki ekserjiler ile bunları temsil eden grafik verilecektir. Ünitelere ekseıji analizi uygulandıktan sonra, ünitelerden meydana gelen ekserji çıkışları Çizelge 4. l 5’te sunulmuştur. Bu çizelge esas alınarak ünitelere karşı çıkan ekserji değerlerini temsil eden grafik, Şekil 5.4’te
aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

40000
35000 ~ 30000
t 25000
=”t” 20000
~
i 15000
U-10000
5000
o

Kazan

L________________ Jrııçıkan Ekserji

Boru

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.4 Ünitelerden çıkan ekserjiler.
Şekil 5.4 tarafından temsil edilen grafikten de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelerden çıkan ekserji değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 37451.30 KWlık ekserji çıkışı ile kazan, 35970.65 KWlık ekserji çıkışı ile kazantürbin arası boru, 27972.29 KW’lık ekserji çıkışı ile türbin, 13539.41 KW’lık ekserji çıkışı ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 2306.97 KWlık ekserji çıkışı ile kondenser ünitesidir. Bu açıklamalara ve Şekil 5.4’e göre, en büyük ekserji çıkış değerine sahip olan ünitenin kazan ve en küçük ekserji çıkış değerine sahip olan ünitenin de kondenser olduğu görülmektedir.

7287. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


87. SAYFA ICERIGI

3. Madde 2’de tesis bünyesindeki ünitelere ekserji analizinin uygulanması neticesinde, ünitelere giren ekserji değerleri ve bunları temsil eden grafik sunulmuştu. Burada ise; analiz neticesinde ünite çıkışlarındaki ekserjiler ile bunları temsil eden grafik verilecektir. Ünitelere ekseıji analizi uygulandıktan sonra, ünitelerden meydana gelen ekserji çıkışları Çizelge 4. l 5’te sunulmuştur. Bu çizelge esas alınarak ünitelere karşı çıkan ekserji değerlerini temsil eden grafik, Şekil 5.4’te
aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

40000
35000 ~ 30000
t 25000
=”t” 20000
~
i 15000
U-10000
5000
o

Kazan

L________________ Jrııçıkan Ekserji

Boru

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.4 Ünitelerden çıkan ekserjiler.
Şekil 5.4 tarafından temsil edilen grafikten de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelerden çıkan ekserji değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 37451.30 KWlık ekserji çıkışı ile kazan, 35970.65 KWlık ekserji çıkışı ile kazantürbin arası boru, 27972.29 KW’lık ekserji çıkışı ile türbin, 13539.41 KW’lık ekserji çıkışı ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 2306.97 KWlık ekserji çıkışı ile kondenser ünitesidir. Bu açıklamalara ve Şekil 5.4’e göre, en büyük ekserji çıkış değerine sahip olan ünitenin kazan ve en küçük ekserji çıkış değerine sahip olan ünitenin de kondenser olduğu görülmektedir.

72

İlgili Kaynaklarsingle.php