Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

4. Madde 3’de tesis bünyesindeki ünitelere ekserji analizinin uygulanması neticesinde, ünitelerden çıkan ekserji değerleri ve bunları temsil eden grafiklere değinilmişti. Burada ise; analiz neticesinde ünitelerden kaybolan ekserjiler ile bu kayıpların toplam tesis ekserji kaybı içindeki % değerlerini temsil eden grafikler verilecektir. Ünitelere ekserji analizi uygulandıktan sonra, ünitelerde meydana gelen ekserji kayıpları KW olarak ve bu kayıpların toplam tesis kaybı içindeki değerleri de % olarak yine Çizelge 4. lS’te sunulmuştur. Bu çizelge esas alınarak ünitelere karşı ünitelerde meydana gelen ekserji k~yıplan ile bunların % değerlerini temsil eden grafikler, Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’da aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

50000
45000
40000
~35000
~30000
.E 925000
=e-20000 ~
~
r;,.:ı 15000
10000
5000
o

Kazan

Boru

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.5 Ünitelerden olan kayıp ekserjiler (KW).
Şekil 5.5 ve Şekil 5.6 tarafından temsil edilen grafiklerden de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelerde meydana gelen ekserji kayıpları ile bunların % değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 49542.24 KW ve %86.74’lük kayıp ile kazan, 3932.51 KW ve %6.89’luk kayıp ile türbin, 2320.08 KW ve o/o4.06’lık kayıp ile kondenser, 1235.36 KW ve %2.16’lık kayıp ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 84.19 KW ve %0. 15’lik kayıp ile kazan-türbin arası boru ünitesidir. Kazan-türbin arası boruda meydana gelen ekserji kaybı ve %kayıp değeri

7388. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


88. SAYFA ICERIGI

4. Madde 3’de tesis bünyesindeki ünitelere ekserji analizinin uygulanması neticesinde, ünitelerden çıkan ekserji değerleri ve bunları temsil eden grafiklere değinilmişti. Burada ise; analiz neticesinde ünitelerden kaybolan ekserjiler ile bu kayıpların toplam tesis ekserji kaybı içindeki % değerlerini temsil eden grafikler verilecektir. Ünitelere ekserji analizi uygulandıktan sonra, ünitelerde meydana gelen ekserji kayıpları KW olarak ve bu kayıpların toplam tesis kaybı içindeki değerleri de % olarak yine Çizelge 4. lS’te sunulmuştur. Bu çizelge esas alınarak ünitelere karşı ünitelerde meydana gelen ekserji k~yıplan ile bunların % değerlerini temsil eden grafikler, Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’da aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.

50000
45000
40000
~35000
~30000
.E 925000
=e-20000 ~
~
r;,.:ı 15000
10000
5000
o

Kazan

Boru

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.5 Ünitelerden olan kayıp ekserjiler (KW).
Şekil 5.5 ve Şekil 5.6 tarafından temsil edilen grafiklerden de görüleceği üzere ikinci kanun analizi sonucunda ünitelerde meydana gelen ekserji kayıpları ile bunların % değerleri, değeri büyük olan üniteden itibaren 49542.24 KW ve %86.74’lük kayıp ile kazan, 3932.51 KW ve %6.89’luk kayıp ile türbin, 2320.08 KW ve o/o4.06’lık kayıp ile kondenser, 1235.36 KW ve %2.16’lık kayıp ile toplam ısıtıcılar ve son olarak ta 84.19 KW ve %0. 15’lik kayıp ile kazan-türbin arası boru ünitesidir. Kazan-türbin arası boruda meydana gelen ekserji kaybı ve %kayıp değeri

73

İlgili Kaynaklarsingle.php