Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

dikkate alınmayacak kadar küçük olduğundan 5.5 ve 5.6 şekilleri tarafından temsil edilen grafiklerde çizgi şeklinde gösterilmiştir. Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’nın ifade ettiği grafiklere bakıldığında, kazanda meydana gelen ekserji kaybı ve bu kaybın % değerinin diğer ünitelerde meydana gelen kayıplara nazaran çok büyük olduğu görülmektedir.

80 70
-.-.60
‘#.
.sso ~~40
R
~30 20 10

Kazan

Boru

Türbin Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.6 Ünitelerden olan% kayıp ekserjiler

Bu açıklamalar ile 5.5 ve 5.6 notu şekillerin temsil ettiği grafiklere göre, en büyük ekserji kaybı ve % ekserji kaybının kazanda; en küçük ekserji ekserji kaybı ve % ekserji kaybının kazan-türbin arası boru ünitesinde meydana geldiği görülmektedir.

5. Yıne Çizelge 4.15 esas alınarak, ekserji analizi neticesinde ünitelere karşı giren ve ünitelerden kaybolan ekserji değerlerinin birarada gösterildiği grafiği ifade eden Şekil 5. 7 çizilmiştir. Bu şekli çizmenin amacı, ünitelere giren ekserjiler ile ünitelerden kaybolan ekserjileri karşılaştırmaktır.Buna göre;

7489. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


89. SAYFA ICERIGI

dikkate alınmayacak kadar küçük olduğundan 5.5 ve 5.6 şekilleri tarafından temsil edilen grafiklerde çizgi şeklinde gösterilmiştir. Şekil 5.5 ve Şekil 5.6’nın ifade ettiği grafiklere bakıldığında, kazanda meydana gelen ekserji kaybı ve bu kaybın % değerinin diğer ünitelerde meydana gelen kayıplara nazaran çok büyük olduğu görülmektedir.

80 70
-.-.60
‘#.
.sso ~~40
R
~30 20 10

Kazan

Boru

Türbin Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.6 Ünitelerden olan% kayıp ekserjiler

Bu açıklamalar ile 5.5 ve 5.6 notu şekillerin temsil ettiği grafiklere göre, en büyük ekserji kaybı ve % ekserji kaybının kazanda; en küçük ekserji ekserji kaybı ve % ekserji kaybının kazan-türbin arası boru ünitesinde meydana geldiği görülmektedir.

5. Yıne Çizelge 4.15 esas alınarak, ekserji analizi neticesinde ünitelere karşı giren ve ünitelerden kaybolan ekserji değerlerinin birarada gösterildiği grafiği ifade eden Şekil 5. 7 çizilmiştir. Bu şekli çizmenin amacı, ünitelere giren ekserjiler ile ünitelerden kaybolan ekserjileri karşılaştırmaktır.Buna göre;

74

İlgili Kaynaklarsingle.php