Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

6. Yukarda olduğu gibi Çizelge 4.15 esas alınarak, ekserji analizi neticesinde ünitelere karşı ünitelerden çıkan ve ünitelerden kaybolan ekserji değerlerinin birarada gösterildiği grafiği ifade eden Şekil 5.8 çizilmiştir. Bu şekli çizmenin amacı, ünitelerden çıkan ekserjiler ile ünitelerden kaybolan ekserjileri karşılaştırmaktır. Buna göre;

50000
45000
40000
35000
–~30000
~25000
.i:’
~20000
J”;a;;l
15000
10000
5000
o

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1!1 Çıkan Ekserji ______________ _ _________ B Kayıp Ekserji

Kazan

Boru

Türbin Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.8 Ünitelerden çıkan ve kayıp ekserjiler.

Şekil 5.8 ve Çizelge 4.15’e göre kazandan itibaren tüm üniteler için çıkan ve kayıp ekserji değerleri en büyük ekserji çıkışlı üniteden itibaren şu şekildedir: Kazan ünitesi için ekserji çıkışı 37451.30 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 49542.24 KW; kazan-türbin arası boru ünitesi için ekserji çıkışı 35970 KW iken ekserji kaybının 84.19 KW; türbin ünitesi için ekserji çıkışı 27972.29 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 3932.51 KW; toplam ısıtıcılardan oluşan ünite için ekserji çıkışı 13539.41 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 1235.36 KW ve son olarak kondenser ünitesi için de ekserji çıkışı 2306.97 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 2320.08 KW değerinde olduğu görülmektedir.

7691. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


91. SAYFA ICERIGI

6. Yukarda olduğu gibi Çizelge 4.15 esas alınarak, ekserji analizi neticesinde ünitelere karşı ünitelerden çıkan ve ünitelerden kaybolan ekserji değerlerinin birarada gösterildiği grafiği ifade eden Şekil 5.8 çizilmiştir. Bu şekli çizmenin amacı, ünitelerden çıkan ekserjiler ile ünitelerden kaybolan ekserjileri karşılaştırmaktır. Buna göre;

50000
45000
40000
35000
–~30000
~25000
.i:’
~20000
J”;a;;l
15000
10000
5000
o

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1!1 Çıkan Ekserji ______________ _ _________ B Kayıp Ekserji

Kazan

Boru

Türbin Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.8 Ünitelerden çıkan ve kayıp ekserjiler.

Şekil 5.8 ve Çizelge 4.15’e göre kazandan itibaren tüm üniteler için çıkan ve kayıp ekserji değerleri en büyük ekserji çıkışlı üniteden itibaren şu şekildedir: Kazan ünitesi için ekserji çıkışı 37451.30 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 49542.24 KW; kazan-türbin arası boru ünitesi için ekserji çıkışı 35970 KW iken ekserji kaybının 84.19 KW; türbin ünitesi için ekserji çıkışı 27972.29 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 3932.51 KW; toplam ısıtıcılardan oluşan ünite için ekserji çıkışı 13539.41 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 1235.36 KW ve son olarak kondenser ünitesi için de ekserji çıkışı 2306.97 KW iken aynı ünite için ekserji kaybının 2320.08 KW değerinde olduğu görülmektedir.

76

İlgili Kaynaklarsingle.php