Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

70

60

–~ 50
ı.:

~

~
fiı;l

40

;~;.
=30fiı;l

Q.
~
~ 20

10
o

Kazan

Boru

O Kayıp En. 8Kayıp Eks.

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.10 Ünitelerden olan enerji ve ekserji kayıp yüzdeleri(%).
Şekil 5.9’un temsil ettiği grafik Çizelge 4.16 ve Şekil 5. lO’un temsil ettiği grafikte Çizelge 4.17 esas alınarak çizilmiştir. Buradan hareketle Şekil 5.9’a dikkate edilirse kazan ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 13286.34 KW olurken ekserji kaybı 49542.24 KW; kazan-türbin arasındaki boru ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 46.13 KW iken ekserji kaybı 84.19 KW; türbin ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 4006.62 KW iken ekserji kaybı 3932.51 KW; kondenserde meydana gelen enerji kaybı 23782.46 KW iken ekserji kaybı 2320.08 KW ve son olarak toplam ısıtıcılarda meydana gelen enerji kaybı 2182.18 KW iken ekserji kaybı da 1235.36 KW değerlerindedir. Buna göre; kazanda meydana gelen ekserji kaybı enerji kaybının yaklaşık dört katı, borudaki ekserji kaybı enerji kaybının yaklaşık iki katı, toplam ısıtıcılarda meydana gelen ekserji kaybı da enerji kaybının iki katı civarındadır. Türbin ve kondenserde meydana gelen ekserji kayıpları enerji kayıplarına hemen hemen eşittir. Şekil 5.9’un ifadesine göre kazan ünitesi ekserji analizi açısından, kondenser ünitesi de enerji analizi açısından en büyük kayıplı üniteler olarak gözükmektedir.

7893. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


93. SAYFA ICERIGI

70

60

–~ 50
ı.:

~

~
fiı;l

40

;~;.
=30fiı;l

Q.
~
~ 20

10
o

Kazan

Boru

O Kayıp En. 8Kayıp Eks.

Türbin

Kondenser Top. Isıt.

Şekil 5.10 Ünitelerden olan enerji ve ekserji kayıp yüzdeleri(%).
Şekil 5.9’un temsil ettiği grafik Çizelge 4.16 ve Şekil 5. lO’un temsil ettiği grafikte Çizelge 4.17 esas alınarak çizilmiştir. Buradan hareketle Şekil 5.9’a dikkate edilirse kazan ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 13286.34 KW olurken ekserji kaybı 49542.24 KW; kazan-türbin arasındaki boru ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 46.13 KW iken ekserji kaybı 84.19 KW; türbin ünitesinde meydana gelen enerji kaybı 4006.62 KW iken ekserji kaybı 3932.51 KW; kondenserde meydana gelen enerji kaybı 23782.46 KW iken ekserji kaybı 2320.08 KW ve son olarak toplam ısıtıcılarda meydana gelen enerji kaybı 2182.18 KW iken ekserji kaybı da 1235.36 KW değerlerindedir. Buna göre; kazanda meydana gelen ekserji kaybı enerji kaybının yaklaşık dört katı, borudaki ekserji kaybı enerji kaybının yaklaşık iki katı, toplam ısıtıcılarda meydana gelen ekserji kaybı da enerji kaybının iki katı civarındadır. Türbin ve kondenserde meydana gelen ekserji kayıpları enerji kayıplarına hemen hemen eşittir. Şekil 5.9’un ifadesine göre kazan ünitesi ekserji analizi açısından, kondenser ünitesi de enerji analizi açısından en büyük kayıplı üniteler olarak gözükmektedir.

78

İlgili Kaynaklarsingle.php