Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Şekil 5.10 tarafından temsil edilen grafikte ünitelerin enerji kayıp yüzdeleri, kazana yakıtlarla giren 74666 KW değerindeki yakıtların toplam alt ısıl değerlerine göre; ekserji kayıp yüzdeleri de 79926 KW değerindeki yakıtların toplam ekserjisine göre tespit edilmişlerdir. Buna göre; kazan ünitesinde % 17.79’luk enerji ve %61. 99’luk ekserji kaybı; kazan-türbin arasındaki boruda %0. 06’lık enerji ve %0. 105’lik ekserji kaybı; türbinde %5.37’lik enerji ve %4.92’lik ekserji kaybı; kondenserde %3 l.85’lik enerji ve %2.9’luk ekserji kaybı ve son olarak ta toplam ısıtıcılarda %2.92’lik enerji ve %1.54’lük ekserji kaybı meydana gelmiştir. Yine Şekil 5.9 ve Şekil 5.IO’da olduğu gibi ekserji kaybına göre en büyük kayıplı ünite kazan iken enerji kaybına göre de en büyük kayıplı ünite kondenser olmaktadır.
Bu sonuçlar ışığında, termodinamiğin birinci kanununa göre yapılan analiz sonucunda büyük miktarda kaybolan enerjinin kullanılabilir enerjisinin düşük olmasına karşın; daha az enerji kaybına sahip ünitede ikinci kanuna göre yapılan analiz sonucunda bu kayıp enerjinin daha büyük kullanılabilir enerjiye sahip
olabildiği görülmüştür.
Yapılan bu çalışmada amaç en büyük ekserji kayıplı üniteyi tespit etmekti. Buradan hareketle tesis bünyesindeki üniteler içinde en büyük ekserji kaybının bulunduğu ünitenin kazan olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle en verimsiz ünite kazandır ve iyileştirmeler bu ünite üzerinde yapılmalıdır sonucuna varılmıştır. Bundan dolayı da tesis verimini arttırmak için, iyileştirme çalışmalarının kazan ünitesi üzerinde gerek baca gazlan dikkate alınarak gerekse kazan dizaynında yapılacak birtakım çalışmalarla yapılabileceği tavsiye edilmekte olup, bu çalışma ileride verim artırma yönünde yapılacak alternatif çalışmalara bir temel teşkil etmektedir.
7994. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


94. SAYFA ICERIGI

Şekil 5.10 tarafından temsil edilen grafikte ünitelerin enerji kayıp yüzdeleri, kazana yakıtlarla giren 74666 KW değerindeki yakıtların toplam alt ısıl değerlerine göre; ekserji kayıp yüzdeleri de 79926 KW değerindeki yakıtların toplam ekserjisine göre tespit edilmişlerdir. Buna göre; kazan ünitesinde % 17.79’luk enerji ve %61. 99’luk ekserji kaybı; kazan-türbin arasındaki boruda %0. 06’lık enerji ve %0. 105’lik ekserji kaybı; türbinde %5.37’lik enerji ve %4.92’lik ekserji kaybı; kondenserde %3 l.85’lik enerji ve %2.9’luk ekserji kaybı ve son olarak ta toplam ısıtıcılarda %2.92’lik enerji ve %1.54’lük ekserji kaybı meydana gelmiştir. Yine Şekil 5.9 ve Şekil 5.IO’da olduğu gibi ekserji kaybına göre en büyük kayıplı ünite kazan iken enerji kaybına göre de en büyük kayıplı ünite kondenser olmaktadır.
Bu sonuçlar ışığında, termodinamiğin birinci kanununa göre yapılan analiz sonucunda büyük miktarda kaybolan enerjinin kullanılabilir enerjisinin düşük olmasına karşın; daha az enerji kaybına sahip ünitede ikinci kanuna göre yapılan analiz sonucunda bu kayıp enerjinin daha büyük kullanılabilir enerjiye sahip
olabildiği görülmüştür.
Yapılan bu çalışmada amaç en büyük ekserji kayıplı üniteyi tespit etmekti. Buradan hareketle tesis bünyesindeki üniteler içinde en büyük ekserji kaybının bulunduğu ünitenin kazan olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle en verimsiz ünite kazandır ve iyileştirmeler bu ünite üzerinde yapılmalıdır sonucuna varılmıştır. Bundan dolayı da tesis verimini arttırmak için, iyileştirme çalışmalarının kazan ünitesi üzerinde gerek baca gazlan dikkate alınarak gerekse kazan dizaynında yapılacak birtakım çalışmalarla yapılabileceği tavsiye edilmekte olup, bu çalışma ileride verim artırma yönünde yapılacak alternatif çalışmalara bir temel teşkil etmektedir.
79

İlgili Kaynaklarsingle.php