Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması

Haywood, R. W. (1974), “A Critical Review of the Theorems of Thermodynamic Availability, with Concise Formulations”, Joumal of Mechanical Engineering Science, 16 (4), 258 – 267.
Hesselmann, K. (1986), “Computer Aided Engineering ofEnergy System”, AES, 2-3 (H0341C), 23 – 24, ASME, New York.
İleri, Arif (1990), “Termoekonomi II : Optimizasyon ve Fiyatlama”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (28 – 1) – (28 – 17), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Iribame, Jose (1989), “Pinpointing Energy Savings Opportunities in a Pulp Mill”, Tappi Joumal, 79 – 83.
Knoche, K. F. and Hesselmann, K. (1986), “Computer Aided Engineering of Energy Systems”, AES, 2 – 3(H0341C), 35 – 43, ASME, New York.
Kolip, Ahmet ve Çelik, Ali (1990), “İçten Yanmalı Motorlarda Optimum Çalışma Aralığının Ekserji Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (32 – 1) – (32 – 11), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Kolip, Ahmet; Üztürk, İ. Tekin; Köse, Ramazan ve Arık.ol, Mahir (1990), “Çimento Fabrikası için Enerji ve Ekserji Analizi”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (33 – 1) – (33 – 10), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Kotas, T. J. and Kibiikyo, D. S. (1989), Joumal of Power Engineering, A4, 203, 255 – 267.
Kotas, T. J. (1980), “Exergy Concepts for Thermal Plant”, Intemational Joumal of Heat and Fluid Flow, 2 (3), 105 – 114.
Kotas, T. J. (1980), “Exergy Concepts for Thermal Plant”, Intemational Joumal of Heat and Fluid Flow, 2 (4), 147 – 163.
Kotas, T. J. (1985), “The Exergy Method of Thermal Plant Analysis”, Butterworths, London.
Kott, A. S.; May, J. H. and Hwang, C. C. (1989), “An Autonomous Artificial Designer ofThermal Energy Systems’1, Journal ofEngineering for Gas turbines and Power-Transactions of the ASME, 111, 728 – 733.
London, A. K. (1982), International Journal of Heat and Mass Transfer, 25 (6), 743 – 751.
8297. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


97. SAYFA ICERIGI

Haywood, R. W. (1974), “A Critical Review of the Theorems of Thermodynamic Availability, with Concise Formulations”, Joumal of Mechanical Engineering Science, 16 (4), 258 – 267.
Hesselmann, K. (1986), “Computer Aided Engineering ofEnergy System”, AES, 2-3 (H0341C), 23 – 24, ASME, New York.
İleri, Arif (1990), “Termoekonomi II : Optimizasyon ve Fiyatlama”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (28 – 1) – (28 – 17), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Iribame, Jose (1989), “Pinpointing Energy Savings Opportunities in a Pulp Mill”, Tappi Joumal, 79 – 83.
Knoche, K. F. and Hesselmann, K. (1986), “Computer Aided Engineering of Energy Systems”, AES, 2 – 3(H0341C), 35 – 43, ASME, New York.
Kolip, Ahmet ve Çelik, Ali (1990), “İçten Yanmalı Motorlarda Optimum Çalışma Aralığının Ekserji Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (32 – 1) – (32 – 11), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Kolip, Ahmet; Üztürk, İ. Tekin; Köse, Ramazan ve Arık.ol, Mahir (1990), “Çimento Fabrikası için Enerji ve Ekserji Analizi”, Termodinamiğin İkinci Kanunu Çalışma Toplantısı, Erciyes Üniv., T.I.B.T.D., (33 – 1) – (33 – 10), 27 – 30 Ağustos, Kayseri.
Kotas, T. J. and Kibiikyo, D. S. (1989), Joumal of Power Engineering, A4, 203, 255 – 267.
Kotas, T. J. (1980), “Exergy Concepts for Thermal Plant”, Intemational Joumal of Heat and Fluid Flow, 2 (3), 105 – 114.
Kotas, T. J. (1980), “Exergy Concepts for Thermal Plant”, Intemational Joumal of Heat and Fluid Flow, 2 (4), 147 – 163.
Kotas, T. J. (1985), “The Exergy Method of Thermal Plant Analysis”, Butterworths, London.
Kott, A. S.; May, J. H. and Hwang, C. C. (1989), “An Autonomous Artificial Designer ofThermal Energy Systems’1, Journal ofEngineering for Gas turbines and Power-Transactions of the ASME, 111, 728 – 733.
London, A. K. (1982), International Journal of Heat and Mass Transfer, 25 (6), 743 – 751.
82

İlgili Kaynaklarsingle.php