Enjeksiyon kalıplama yöntemiyle lignoselülozik dolgu maddesi katkılı polistiren esaslı kompozitlerin üretilmesi ve köpüklendirilmesi
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENJEKSİYON KALIPLAMA YÖNTEMİYLE LİGNOSELÜLOZİK DOLGU MADDESİ KATKILI
POLİSTİREN ESASLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE KÖPÜKLENDİRİLMESİ
BELGİN ŞEKER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
KAHRAMANMARAŞ 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENJEKSİYON KALIPLAMA YÖNTEMİYLE LİGNOSELÜLOZİK DOLGU MADDESİ KATKILI
POLİSTİREN ESASLI KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE KÖPÜKLENDİRİLMESİ
BELGİN ŞEKER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
KAHRAMANMARAŞ 2012single.php