Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
EPHESTİA KUEHNİELLA ZELLER (LEPİDOPTERA: PYRALİDAE) LARVALARININ PROTEİN İÇERİĞİ ÜZERİNE
LARVA PARAZİTOİTİ BRACON HEBETOR SAY (HYMENOPTERA: BRACONİDAE)UN ETKİSİ
Hazırlayan Sevgi KAHRAMAN BAKIR
Danışman Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK
Yüksek Lisans Tezi
Ağustos 2011 KAYSERİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıcaklığın tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus spp.)'nun kuluçka süresine su sıcaklığının etkisi - Sayfa 19
11 Tablo 4.1. Akvaryumlarda farklı su sıcaklıklarında bulunan dişilerin yumurtalarının açılına tarihleri. Tarih 16°C Sıcaklıklar ıs0 c 20°c 22uc 14.05.1999 17.05.1999 20.05.1999 -- --- -- -- -- -- 1 dişide 1. devre larva 2 dişide 1. devre larva 23.05.1999 -- 2 dişide 1. devre larva 2 dişide 1. devre larva 26.05.1999 -- 3 dişide 1. devre larva ...
Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve istavrit (Trachurus mediterraneus) balıklarının erken larval dönemde beslenme durumlarının nükleik asit indeksleriyle belirlenmesi - Sayfa 80
67    süreçte özellikle boyca uzarken istavrit larvaları hamsi larvalarına kıyasla daha ziyade enine büyümektedir. Hamsi larvalarında yaşama oranı istavrit larvalarına kıyasla oldukça düşüktür. Tamamen aç bırakılan hamsi larvalarının tamamı altıncı günde ölürken istavrit larvaları sekizinci günde tamamen ölmektedir. Sürekli beslenen hamsi larvalarında altıncı, yedinci ve sekizinci günlerde yaşa...
Bazı bitki (Melia azederach L., Sytrax officinalis L.,Quercus ssp.) tohumlarından elde edilen ekstraktların Çam Keseböceği, Thaumetopoea Pityocampa (Schiff.), larvalarına karşı kullanılması - Sayfa 35
BULGULAR VE TARTIŞMA Kevser DAYIOĞLU Elde edilen sulu ekstraktların 0,5cc dozunda uygulandığı larvalarda 6. saat sonunda ; 1.larva döneminde %80 ile S.officinalis kuru çekirdek, katran, 2.larva döneminde %50 ile S.officinalis yaş çekirdek, 3.larva döneminde %20 ile S.officinalis kuru kabuk, M.azederach, 4.larva döneminde %20 ile M.azederach, 5.larva döneminde %30 ile katran en fazla ölümü sa...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

larva
larvalarının
yüksek
biyoloji
lepidoptera
ağustos


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
EPHESTİA KUEHNİELLA ZELLER (LEPİDOPTERA: PYRALİDAE) LARVALARININ PROTEİN İÇERİĞİ ÜZERİNE
LARVA PARAZİTOİTİ BRACON HEBETOR SAY (HYMENOPTERA: BRACONİDAE)UN ETKİSİ
Hazırlayan Sevgi KAHRAMAN BAKIR
Danışman Prof. Dr. Aydın Ş. TUNÇBİLEK
Yüksek Lisans Tezi
Ağustos 2011 KAYSERİ

İlgili Kaynaklarsingle.php