Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


ROS CAT SOD GR GST GSH GSSG H2O2 O2. OH. dH2O BSA HEPES NADPH CDNB DCNB

ix
KISALTMALAR Reaktif Oksijen Türleri. Katalaz Süperoksit Dismütaz. Glutatyon redüktaz. Glutatyon S-transferaz İndirgenmiş glutatyon Okside glutatyon Hidrojen peroksit. Süperoksit radikali Hidroksil radikali Distile su. Sığır Serum Albümini N-[2-hidroksietil] piperazin-N-[2-etansülfonik asit] Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat 1-Kloro-2,4-dinitrobenzen 3,4-dikloronitrobenzen11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Adriyamisin kullanılarak sıçan beyninde ortaya çıkarılan nöral oksidatif hasara melatoninin etkisi - Sayfa 10
IX GSSH Ci Bq ADR NOS NO DTT EGTA BSA Hepes Pipes EDTA PMSF Narg 02·102 HO' Roo· Hoo· SOD GPX OA UA NADPH FMN : Glutatyon disülfit : Curie : Becquerel : Adriyamisin : Nitrik oksit sentetaz : Nitrik oksit : Dithiothreitol : Etilenglikol-bis (f3- aminoetileter)-N, N,N1, N 1 - tetraasetik asit : Bovine serum albumin : N- ( 2- hidroksietil) ...
İndol türevi aktif bileşiklerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve aktivitelerinin tayini üzerine çalışmalar - Sayfa 34
1.4.1.1. Süperoksit Dismutaz ( SOD) Süperoksit serbest radikalinin (O2.-) hidrojen peroksit (H2O2) ve moleküler oksijene (O2) dönüşümünü katalizleyen antioksidan enzimdir. 2 O süperoksit dismutaz 2 H2O2 + O2 Denklem 1.10. SOD’ın katalizlediği reaksiyon. 1.4.1.2. Glutatyon Peroksidaz Glutatyon peroksidaz enzimi intrasellüler bir antioksidandır. Sitozolde bulunur. Dört selenyum ato...
3-Metilkolantrenin sıçanların yaşlanma sürecinde radikal süpürücü enzimler ve toplam glutatyon düzeyine olan etkisi - Sayfa 18
XIV PAF : Platelet Activating Factor PBS: Phosphate Buffer Saline ( Fosfat tamponu ) BLM: Bleoınisin 10 2 : Tekil Oksijen 0 2-•: Süperoksit anyon radikali Ho-·: Hidroksil Radikali H02- • : Hidroperoksil radikali 0 22- .: Peroksit radikali SOD : Süperoksit Dismutaz GSH-Px : Glutatyon Peroksidaz CAT : Katalaz GSSGR: Glutatyon Redüktaz. GSSG : Okside Glutatyon ( Toplam Glutatyon ) GSH : Redükte Glut...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

radikali
glutatyon
peroksit
süperoksit
oksijen
gssg


11. SAYFA ICERIGI

ROS CAT SOD GR GST GSH GSSG H2O2 O2. OH. dH2O BSA HEPES NADPH CDNB DCNB

ix
KISALTMALAR Reaktif Oksijen Türleri. Katalaz Süperoksit Dismütaz. Glutatyon redüktaz. Glutatyon S-transferaz İndirgenmiş glutatyon Okside glutatyon Hidrojen peroksit. Süperoksit radikali Hidroksil radikali Distile su. Sığır Serum Albümini N-[2-hidroksietil] piperazin-N-[2-etansülfonik asit] Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat 1-Kloro-2,4-dinitrobenzen 3,4-dikloronitrobenzen

İlgili Kaynaklarsingle.php