Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


x
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1.1. Serbest oksijen radikallerinin oluşumu ve süperoksit ve hidrojen peroksitin enzimatik yollarla uzaklaştırılmaları. . 11
Şekil 1.2. Glutatyon redüktazın antioksidan sistemdeki yeri. 16 Şekil 2. 1. E. kuehniella ergini. 20 Şekil 2. 2. E. kuehniella kültürleri yetiştirme odası . 21 Şekil 2. 3. E. kuehniella erginlerinin toplanmasında kullanılan aspiratör (a)
ve E.kuehniella erginlerinin konulduğu yumurtlatma kapları (b). . 21 Şekil 2. 4. E. kuehniella larvası. 22 Şekil 2.5. a) Erkek B. hebetor . b) Dişi B. Hebetor. 23 Şekil 2.6. B. hebetor kültürü . 24 Şekil 2.7. Homojenizasyon için kullanılan Bandelin HD 2070 sonikatör. 25 Şekil 2.8. Homojenatların çöktürülmesinde kullanılan Sigma 3K30
soğutmalı santrifüj. . 26 Şekil 2.9. Protein konsantrasyonunun belirlenmesi için ayrılan örnek
homojenatları. 27 Şekil 2.10. BSA standartlarından elde edilen grafik . 28 Şekil 2.11. Hitachi U-1800 spektrofotometre. 29 Şekil 2.12. ELISA Plate Reader (Bio-Tek) . 31 Şekil 3.1. B. hebetor tarafından paralizlenerek C şeklini almış E.
kuehniella larvası. 35
Şekil 3.2. Paralizlenmeden sonra geçen süreye bağlı olarak E. kuehniella larvalarının hemolenfindeki toplam protein değişimi. 36
Şekil 3.3. H2O2nin substrat olarak kullanıldığı, zamana karşı doğrusal katalaz aktivite grafiği. . 36
Şekil 3.4. Enzim aktivitesi/paralizlenmeden sonra geçen süre uygulamalarına ait katalaz aktivite değerleri. Grafikteki değerler ortalama ortalamanın standart hatasını göstermektedir. 37
Şekil 3.5. Paralizlenmiş E. küehniella larva homojenatlarında GST absorbans düzeyleri (CDNB). 3812. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

larva
kuehniella
hebetor
sonra
süre
aktivite


12. SAYFA ICERIGI

x
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1.1. Serbest oksijen radikallerinin oluşumu ve süperoksit ve hidrojen peroksitin enzimatik yollarla uzaklaştırılmaları. . 11
Şekil 1.2. Glutatyon redüktazın antioksidan sistemdeki yeri. 16 Şekil 2. 1. E. kuehniella ergini. 20 Şekil 2. 2. E. kuehniella kültürleri yetiştirme odası . 21 Şekil 2. 3. E. kuehniella erginlerinin toplanmasında kullanılan aspiratör (a)
ve E.kuehniella erginlerinin konulduğu yumurtlatma kapları (b). . 21 Şekil 2. 4. E. kuehniella larvası. 22 Şekil 2.5. a) Erkek B. hebetor . b) Dişi B. Hebetor. 23 Şekil 2.6. B. hebetor kültürü . 24 Şekil 2.7. Homojenizasyon için kullanılan Bandelin HD 2070 sonikatör. 25 Şekil 2.8. Homojenatların çöktürülmesinde kullanılan Sigma 3K30
soğutmalı santrifüj. . 26 Şekil 2.9. Protein konsantrasyonunun belirlenmesi için ayrılan örnek
homojenatları. 27 Şekil 2.10. BSA standartlarından elde edilen grafik . 28 Şekil 2.11. Hitachi U-1800 spektrofotometre. 29 Şekil 2.12. ELISA Plate Reader (Bio-Tek) . 31 Şekil 3.1. B. hebetor tarafından paralizlenerek C şeklini almış E.
kuehniella larvası. 35
Şekil 3.2. Paralizlenmeden sonra geçen süreye bağlı olarak E. kuehniella larvalarının hemolenfindeki toplam protein değişimi. 36
Şekil 3.3. H2O2nin substrat olarak kullanıldığı, zamana karşı doğrusal katalaz aktivite grafiği. . 36
Şekil 3.4. Enzim aktivitesi/paralizlenmeden sonra geçen süre uygulamalarına ait katalaz aktivite değerleri. Grafikteki değerler ortalama ortalamanın standart hatasını göstermektedir. 37
Şekil 3.5. Paralizlenmiş E. küehniella larva homojenatlarında GST absorbans düzeyleri (CDNB). 38

İlgili Kaynaklarsingle.php