Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


25
Kullanılmayan parazitlenmiş larvalardan ise yaklaşık 913 gün sonra yeni ergin dişi ve erkek parazitoit bireyler ortaya çıktı. Bu yeni bireyler de aynı işlemler yapılarak parazitleme ve kültürün devamlılığı için kullanıldı. 2.2.1. Biyokimyasal Analizler İçin Örnek Ekstraktlarının Hazırlanması Protein ve enzim ekstraksiyonu için -80 Cde tutulan larvalar (n=6) ezme işlemi için ependorf tüplerin içerisine alınıp üzerlerine her enzim için farklı hazırlanan ezme tamponları eklenerek, cam baget yardımıyla ezildi. Deneysel kontrol amacıyla ergin arılarla bir arada tutulmamış konak larvaları da kullanıldı. Katalaz enzimi aktivite ölçümünde kullanılacak örnekler için ezme tamponu olarak; 50 mM Tris-HCl pH 7.4, %2 Tween 40, 1 mM EDTA içeren solüsyon kullanıldı. GST için aktivite ölçümünde kullanılacak örnekler için ezme tamponu olarak; 50 mM sodyum fosfat (KPO4) pH 7.4, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF içeren solüsyon kullanıldı. Elde edilen ekstraktlar daha homojen hale getirilmek için % 75 verim ile bir kerede 10 sn tutulmak kaydıyla sonikatörde (Bandelin HD 2070) (Şekil 2.8.) karıştırıldı. Tüm ekstraksiyon işlemleri 0-4 C de gerçekleştirildi.
Şekil 2.7. Homojenizasyon için kullanılan Bandelin HD 2070 sonikatör.38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bakır (Cu) çinko (Zn) ve tuz stresi uygulanmış mercimek yapraklarında (Lens Esculenta) bazı antioksidan enzim aktivite değişimlerinin ve lipid peroksidasyon düzeylerinin incelenmesi - Sayfa 39
- 25 - 2.1.2. Ham Ekstraktın Hazırlanması Mercimek bitkisinin ham ekstraktları enzim analizleri için hazırlandı. 1 gr yaprak materyali 20 mM β-merkaptoetanol içeren 4 ml 20 mM (pH 7.0) potasyum fosfat tamponu ile homojenize edildi. Homojenat filtre edildi ve 12 500 rpm de 40 dakika santrifüjlendi elde edilen süpernatant enzim analizleri için kullanıldı. Ekstraksiyon süresince tüm işlemler 4 °C d...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enzim
tamponu
aktivite
edta
içeren
fosfat


38. SAYFA ICERIGI

25
Kullanılmayan parazitlenmiş larvalardan ise yaklaşık 913 gün sonra yeni ergin dişi ve erkek parazitoit bireyler ortaya çıktı. Bu yeni bireyler de aynı işlemler yapılarak parazitleme ve kültürün devamlılığı için kullanıldı. 2.2.1. Biyokimyasal Analizler İçin Örnek Ekstraktlarının Hazırlanması Protein ve enzim ekstraksiyonu için -80 Cde tutulan larvalar (n=6) ezme işlemi için ependorf tüplerin içerisine alınıp üzerlerine her enzim için farklı hazırlanan ezme tamponları eklenerek, cam baget yardımıyla ezildi. Deneysel kontrol amacıyla ergin arılarla bir arada tutulmamış konak larvaları da kullanıldı. Katalaz enzimi aktivite ölçümünde kullanılacak örnekler için ezme tamponu olarak; 50 mM Tris-HCl pH 7.4, %2 Tween 40, 1 mM EDTA içeren solüsyon kullanıldı. GST için aktivite ölçümünde kullanılacak örnekler için ezme tamponu olarak; 50 mM sodyum fosfat (KPO4) pH 7.4, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF içeren solüsyon kullanıldı. Elde edilen ekstraktlar daha homojen hale getirilmek için % 75 verim ile bir kerede 10 sn tutulmak kaydıyla sonikatörde (Bandelin HD 2070) (Şekil 2.8.) karıştırıldı. Tüm ekstraksiyon işlemleri 0-4 C de gerçekleştirildi.
Şekil 2.7. Homojenizasyon için kullanılan Bandelin HD 2070 sonikatör.

İlgili Kaynaklarsingle.php