Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


40
birbirlerinden istatistiki olarak farklılık gösterirken (P<0.05), dördüncü saatte başlangıç değerine göre önemli bir fark gözlenmemiştir (P>0.05). Örneklerin % 95 güven aralığı kullanılarak yapılan istatistik analizi sonunda uygulamalar ile kontrole ait genel GST substratı CDNBye karşı spesifik aktivite değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 3.3.2. DCNB (3,4-dikloronitrobenzen) ile Glutatyon S Transferaz Aktivitesi GST substratı olarak CDNBnin kullanıldığı ve 340 nm dalga boyunda 5 dakika süresince izlenen GST aktivite grafiği Şekil 3.6da verilmiştir.
Şekil 3.7. Paralizlenmiş E. küehniella larva homojenatlarında GST absorbans düzeyleri (DCNB).
Başlangıçta GST absorbansı 0.518de başlamış, 150 saniye sonra 0.550ye ve 300 sn sonra 0.575 değerine yükselmiştir. Bu değerler CDNBye karşı GST aktivitesinin varlığını göstermiş ve aktivite hesaplamalarında kullanılmıştır. Son dönem E. kuehniella larvalarında GST Mu izoenzimi substratı DCNBye karşı ortalama GST spesifik aktivite değerleri Şekil 3.7.de gösterilmiştir. B. hebetor ile paralizlenen konukçu larvalarının spesifik aktiviteleri 0, 2, 4, 8, 12 ve 24 saat sonra ölçülmüştür.53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aktivite
aktivitesi
değerleri
dcnb
değerler
karşı


53. SAYFA ICERIGI

40
birbirlerinden istatistiki olarak farklılık gösterirken (P<0.05), dördüncü saatte başlangıç değerine göre önemli bir fark gözlenmemiştir (P>0.05). Örneklerin % 95 güven aralığı kullanılarak yapılan istatistik analizi sonunda uygulamalar ile kontrole ait genel GST substratı CDNBye karşı spesifik aktivite değerleri arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 3.3.2. DCNB (3,4-dikloronitrobenzen) ile Glutatyon S Transferaz Aktivitesi GST substratı olarak CDNBnin kullanıldığı ve 340 nm dalga boyunda 5 dakika süresince izlenen GST aktivite grafiği Şekil 3.6da verilmiştir.
Şekil 3.7. Paralizlenmiş E. küehniella larva homojenatlarında GST absorbans düzeyleri (DCNB).
Başlangıçta GST absorbansı 0.518de başlamış, 150 saniye sonra 0.550ye ve 300 sn sonra 0.575 değerine yükselmiştir. Bu değerler CDNBye karşı GST aktivitesinin varlığını göstermiş ve aktivite hesaplamalarında kullanılmıştır. Son dönem E. kuehniella larvalarında GST Mu izoenzimi substratı DCNBye karşı ortalama GST spesifik aktivite değerleri Şekil 3.7.de gösterilmiştir. B. hebetor ile paralizlenen konukçu larvalarının spesifik aktiviteleri 0, 2, 4, 8, 12 ve 24 saat sonra ölçülmüştür.

İlgili Kaynaklarsingle.php