Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının protein içeriği üzerine parazitoit bracon hebetor


42
olarak farklılık gösterirken (P<0.05), on iki ve yirmi dördüncü saatte başlangıç değerine göre önemli bir fark gözlenmemiştir (P>0.05).
Genel GST substratı CDNB ve GST Mu izoenzimi substratı DCNBye karşı spesifik aktivite/paralizlenme sonrası geçen süre uygulamaları karşılaştırıldığında her iki substrat ölçümlerinde de sekizinci saat uygulaması diğer saatlere oranla yüksek bir değerdedir.
CDNBye karşı spesifik aktivite değeri ile DCNB spesifik aktivite değerleri sıfırıncı saatte birbirinden oldukça farklı çıkmıştır, en fazla değer farkı bu saat uygulamasında görülmüştür. CDNB spesifik aktivite değeri kontrole göre daha yüksek bir değer gösterirken, DCNB değeri kontrolle hemen hemen aynı düzeydedir. İkinci saat spesifik aktivite ölçümlerine bakıldığında, DCNB ile ölçülen spesifik aktivite artış gösterirken, CDNB ile ölçülen değer sıfırıncı saate göre düşüş göstermektedir.
Dördüncü saat spesifik aktivite değerlerine bakıldığında, CDNB ölçümleri ve DCNB ölçümleriyle paralellik göstermiştir, her iki substratın da spesifik aktivite değerleri bir önceki saat uygulamasına göre artış göstermiştir, bunun yanı sıra CDNB ile yapılan ölçüm değeri bir önceki saate oranla daha hızlı bir artış gösterirken, DCNB ile gerçekleştirilen spesifik aktivite ölçümü nispeten daha yavaş bir şekilde artmıştır.
Onikinci saat spesifik aktivite değerleri her iki substrat için de düşme eğilimi göstermiştir. Yirmidördüncü saat uygulamaları CDNB ve DCNBye karşı ölçülen spesifik aktivite için, en düşük aktivite değerlerini vermişlerdir.
3.4. Glutatyon Redüktaz
Şekil 3.8de reaksiyon tamponu NaPO4 pH 7.5in denendiği aktivite grafiği görülmektedir. Diğer bütün denemelerde elde edilen zamana karşı absorbans grafikleri bu denemeyle benzerlik göstermektedir.55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aktivite
karşı
substrat
süre
değer
değerleri


55. SAYFA ICERIGI

42
olarak farklılık gösterirken (P<0.05), on iki ve yirmi dördüncü saatte başlangıç değerine göre önemli bir fark gözlenmemiştir (P>0.05).
Genel GST substratı CDNB ve GST Mu izoenzimi substratı DCNBye karşı spesifik aktivite/paralizlenme sonrası geçen süre uygulamaları karşılaştırıldığında her iki substrat ölçümlerinde de sekizinci saat uygulaması diğer saatlere oranla yüksek bir değerdedir.
CDNBye karşı spesifik aktivite değeri ile DCNB spesifik aktivite değerleri sıfırıncı saatte birbirinden oldukça farklı çıkmıştır, en fazla değer farkı bu saat uygulamasında görülmüştür. CDNB spesifik aktivite değeri kontrole göre daha yüksek bir değer gösterirken, DCNB değeri kontrolle hemen hemen aynı düzeydedir. İkinci saat spesifik aktivite ölçümlerine bakıldığında, DCNB ile ölçülen spesifik aktivite artış gösterirken, CDNB ile ölçülen değer sıfırıncı saate göre düşüş göstermektedir.
Dördüncü saat spesifik aktivite değerlerine bakıldığında, CDNB ölçümleri ve DCNB ölçümleriyle paralellik göstermiştir, her iki substratın da spesifik aktivite değerleri bir önceki saat uygulamasına göre artış göstermiştir, bunun yanı sıra CDNB ile yapılan ölçüm değeri bir önceki saate oranla daha hızlı bir artış gösterirken, DCNB ile gerçekleştirilen spesifik aktivite ölçümü nispeten daha yavaş bir şekilde artmıştır.
Onikinci saat spesifik aktivite değerleri her iki substrat için de düşme eğilimi göstermiştir. Yirmidördüncü saat uygulamaları CDNB ve DCNBye karşı ölçülen spesifik aktivite için, en düşük aktivite değerlerini vermişlerdir.
3.4. Glutatyon Redüktaz
Şekil 3.8de reaksiyon tamponu NaPO4 pH 7.5in denendiği aktivite grafiği görülmektedir. Diğer bütün denemelerde elde edilen zamana karşı absorbans grafikleri bu denemeyle benzerlik göstermektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php