1- Psikiyatrik durumlar a. Psikojenik nonepileptik ataklar b. Panik ataklar c. Posttravmatik stres bozukluğu (flashback)
2- Organik durumlar a. Senkop b. Hipoglisemi c. Hiperventilasyon d. Paroksismal hareket bozuklukları i. Akut distonik reaksiyonlar ii. Hemifasial spazm iii. Nonepileptik myoklonus e. Uyku bozuklukları i. Parasomniler ii. Katapleksi iii. Hipnik jerkler f. Geçici iskemik ataklar g. Migren h. Geçici global amnezi i. Kardiyak aritmiler
2.2. Psikojenik Nonepileptik Ataklar (PNEA) Nonepileptik nöbetler, beyindeki anormal boşalımlardan kaynaklanmayan, epilepsi
benzeri hareket, duysal semptomlar ve deneyimlerin olduğu durumlardır [6]. Yukarıda örneklendiği üzere nonepileptik nöbetler fizyolojik (organik) ya da psikolojik nedenlere bağlı olabilirler [7].
Psikojenik nonepileptik ataklar, fizyolojik bir bozukluğun eşlik etmediği epileptik nöbet benzeri durumlardır [7]. PNEA için psödonöbetler, nonepileptik nöbetler, psikojenik nöbetler gibi farklı terminolojiler kullanılmıştır, ancak psikojenik nonepileptik ataklar etyolojiye işaret etmesi ve kavram karmaşasını engellemesi nedeniyle tercih edilmektedir [28].
PNEA, ICD 10 içerisinde dissosiyatif bozukluklar, DSM IV içerisinde somatoform bozukluklar arasında sınıflandırılır [8, 9]. PNEA gelişiminin multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. Psikopatolojinin varlığına ek olarak, bir genel tetikleyici mekanizmanın
1018. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Epileptik hastalarda ve Psödonöbetleri olan hastalarda Görsel Uyarılmış Potansiyeller - Sayfa 25
atakları, geçici iskemik ataklar ve vestibuler semptomlar fizyolojik köken li nonepileptik nöbetlere sebep olup yanlışlıkla epileptik nöbet sanılabilirler (46). Psikojenik nonepileptik nö betlerin ise gösterilebilir bir fizyolojik nedenlerinin olmadığı ve psikolojik stresin nöbetlere neden olduğ u düşünülür (47). Psikojenik nonepileptik nöbetler hipokondriazis, konversiyon bozukluğu, somatizasyon ...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

epilepsi
epileptik
nonepileptik
nöbet
nöbetler
arasında


18. SAYFA ICERIGI

1- Psikiyatrik durumlar a. Psikojenik nonepileptik ataklar b. Panik ataklar c. Posttravmatik stres bozukluğu (flashback)
2- Organik durumlar a. Senkop b. Hipoglisemi c. Hiperventilasyon d. Paroksismal hareket bozuklukları i. Akut distonik reaksiyonlar ii. Hemifasial spazm iii. Nonepileptik myoklonus e. Uyku bozuklukları i. Parasomniler ii. Katapleksi iii. Hipnik jerkler f. Geçici iskemik ataklar g. Migren h. Geçici global amnezi i. Kardiyak aritmiler
2.2. Psikojenik Nonepileptik Ataklar (PNEA) Nonepileptik nöbetler, beyindeki anormal boşalımlardan kaynaklanmayan, epilepsi
benzeri hareket, duysal semptomlar ve deneyimlerin olduğu durumlardır [6]. Yukarıda örneklendiği üzere nonepileptik nöbetler fizyolojik (organik) ya da psikolojik nedenlere bağlı olabilirler [7].
Psikojenik nonepileptik ataklar, fizyolojik bir bozukluğun eşlik etmediği epileptik nöbet benzeri durumlardır [7]. PNEA için psödonöbetler, nonepileptik nöbetler, psikojenik nöbetler gibi farklı terminolojiler kullanılmıştır, ancak psikojenik nonepileptik ataklar etyolojiye işaret etmesi ve kavram karmaşasını engellemesi nedeniyle tercih edilmektedir [28].
PNEA, ICD 10 içerisinde dissosiyatif bozukluklar, DSM IV içerisinde somatoform bozukluklar arasında sınıflandırılır [8, 9]. PNEA gelişiminin multifaktöryel olduğu düşünülmektedir. Psikopatolojinin varlığına ek olarak, bir genel tetikleyici mekanizmanın
10

İlgili Kaynaklarsingle.php