Erdemir eğitim merkezi tarafından verilecek eğitimlerde NLP(Neuro Linguistic programming)’nin yetişkin eğitimlerinde kullanılması
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM
DALI
ERDEMİR EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMLERDE NLP (NEURO
LINGUISTIC PROGRAMMING)NİN YETİŞKİN EĞİTİMLERİNDE KULLANILMASI
(Yüksek Lisans Tezi)
Abdullah Mert
Zonguldak, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Doğu Karadeniz bölgesinde ki bazı göllerin morfo-edafik indeks yöntemi ile verimliliklerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma - Sayfa 75
ÖZGEÇMİŞ 1986 yılında Zonguldak’ ta doğdu. İlk ve orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Üniversite eğitimini 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başladı. 20...
Yeme tutum ve davranışları ile anne-babaya bağlanma ve mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiler - Sayfa 92
ÖZGEÇMİŞ 1984 yılında Samsun’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında lisans eğitimine başladı. 2003 yılında lisans eğitimini devam ettirmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikol...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
eğitim
üniversitesi
yüksek
bilimler
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ ANABİLİM
DALI
ERDEMİR EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMLERDE NLP (NEURO
LINGUISTIC PROGRAMMING)NİN YETİŞKİN EĞİTİMLERİNDE KULLANILMASI
(Yüksek Lisans Tezi)
Abdullah Mert
Zonguldak, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php