EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
ERKEK FARELERİN REPRODÜKTİF SİSTEMİ ÜZERİNE BUTYLCYCLOHEXYL PHTHALATE
(BCP)IN TOKSİKOLOJİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Elif Emine DUYAR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 401.01.00 Sunuş Tarihi : 06.01.2011
Bornova-İZMİR 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hiperkolesterolemik olgularda mevalonat kinaz V377I ve ABC1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Bu çal ma / / tarihinde a a daki jüri taraf ndan Anabilim Dal program nda Doktora Tezi olarak kabul edilmi tir. Molekuler T p Sa l k Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Tez Dan man (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Üye (Üniversite, Fakülte, Ana...
Koroner kalp hastalıklarında adducin ve Na+ - K+ATPaz gen polimorfizmi - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Bu çal ma / / tarihinde a a daki jüri taraf ndan Anabilim Dal program nda Doktora Tezi olarak kabul edilmi tir. Molekuler T p Sa l k Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Tez Dan man (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Üye (Üniversite, Fakülte, Ana...
Ramotoid artrit ve ailesel akdeniz ateşi hastalıklarında oksidan statü - Sayfa 3
TEZ ONAYI iii Bu çalışma / / 2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Anabilim Dalı programında Doktora / Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Tez Danışmanı (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Üye (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Üye...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
tezi
anabilim
dalı
yüksek
lisans


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
ERKEK FARELERİN REPRODÜKTİF SİSTEMİ ÜZERİNE BUTYLCYCLOHEXYL PHTHALATE
(BCP)IN TOKSİKOLOJİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Elif Emine DUYAR
Tez Danışmanı : Doç. Dr. N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 401.01.00 Sunuş Tarihi : 06.01.2011
Bornova-İZMİR 2011single.php