Erken çocukluk eğitim programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerin etkisi


T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARINDAN ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMININ 6 YAŞ GRUBUNDAKİ
ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
DOKTORA TEZİ
Hülya KARTAL
BURSA -20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bruininks-Oseretsky motor yeterlik testinin geçerlik, güvenirlik çalışması ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin incelenmesi - Sayfa 2
Doç. Dr. Figen GÜRSOY Danışmanlığında, Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI tarafından hazırlanan “Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin Geçerlik, Güvenirlik Çalışması ve Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Cimnastik Eğitim Programının Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi” adlı tez çalışması 15/12/2006 Tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ek...
Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine drama eğitiminin etkisinin incelenmesi - Sayfa 180
ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Yabancı Dili : Münevver CAN YAŞAR : GEDİZ / KÜTAHYA : 15.03.1971 : Evli : İngilizce Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise : Gediz Lisesi, (1989) Lisans : Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, (1995) Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ç...
Kütahya örnekleminde ebeveyn-çocuk ilişkisi envanterinin 60?72 aylık çocukların anne ve babalarına uyarlanması - Sayfa 1
T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BİLİM DALI KÜTAHYA ÖRNEKLEMİNDE EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ ENVANTERİNİN 60– 72 AYLIK ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARINA UYARLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Murat BARTAN ANKARA – 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
dalı
bilim
eğitim
anabilim
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARINDAN ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMININ 6 YAŞ GRUBUNDAKİ
ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ
DOKTORA TEZİ
Hülya KARTAL
BURSA -2005

İlgili Kaynaklarsingle.php