Erken ve geç epidural analjezinin travay süresi ve doğum eylemiüzerine etkileriT.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
ERKEN VE GEÇ EPİDURAL ANALJEZİNİN TRAVAY SÜRESİ VE DOĞUM EYLEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
UZMANLIK TEZİ
Dr. Ş. Şebnem DOĞU
Antalya, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aborte ölü veya canlı doğan taylara ait doku örneklerinin Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) yönünden immunohistokimyasal ve PCR teknikleri ile değerlendirilmeleri - Sayfa 52
38 Tablo 4-3:İmmunhistokimya (IHK) bulguları Vaka No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Akciğer Doku yok - Karaciğer + + + + - Dalak - - Böbrek + Doku yok + - Kalp Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok - Beyin Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok D...
Aborte ölü veya canlı doğan taylara ait doku örneklerinin Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) yönünden immunohistokimyasal ve PCR teknikleri ile değerlendirilmeleri - Sayfa 56
Tablo 4-5:Real-Time PCR bulguları Vaka No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Akciğer + Doku yok + + + + + + + + Karaciğer + + + + + + + + + + Dalak - + + + + + + + + + Böbrek + + + Doku yok + + + + + + + Kalp Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok + + + + + + + Beyin Doku yok Doku yok Doku yok D...
Aborte ölü veya canlı doğan taylara ait doku örneklerinin Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) yönünden immunohistokimyasal ve PCR teknikleri ile değerlendirilmeleri - Sayfa 53
Vaka No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Akciğer Doku yok Karaciğer + + + + - Dalak - Böbrek Doku yok Kalp Doku yok Doku yok Beyin + Doku yok + + + Doku yok Doku yok + + + Bağırsak Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Timus Doku yok Doku yok Doku yok Doku yok Lenf Nodu Doku yok Doku yok Doku yok...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doğu
doğum
tezi
epidural
akdeniz
şebnem


1. SAYFA ICERIGI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
ERKEN VE GEÇ EPİDURAL ANALJEZİNİN TRAVAY SÜRESİ VE DOĞUM EYLEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
UZMANLIK TEZİ
Dr. Ş. Şebnem DOĞU
Antalya, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php