Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sarıçam biyokütle tablolarının düzenlenmesiERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM BİYOKÜTLE TABLOLARININ DÜZENLENMESİ
Salih ATMACA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
BARTIN Ocak 2008
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Istranca ve Belgrad ormanlarında güncel polen dağılımının incelenmesi - Sayfa 10
Şekil 4.8: İ.Ü. Orman Fakültesi Araştırma Ormanı açık alan, orman kenarı ve orman içinde 2007-2008 yıllarında odunsu ve otsu taksonların aylık polen yoğunluğu değişimi ......................................................................... 88 Şekil 4.9: Mert Gölü Longoz Ormanı açık alan, orman kenarı ve orman içinde 2007-2008 yıllarında odunsu ve otsu taksonların aylık polen yoğunluğu değişimi ...
Doğal ve kültürel değerlerin korunabilmesi için turizm potansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem yaklaşımı ve Kastamonu ili kıyı bölgesi ve yakın çevresinde uygulanması - Sayfa 232
OLALI, iL, 1970, Türkiye'de Turizmin Gelişıirilmesinde Turistik Potansiyel ve Arz .Kııpasitesl, Ege Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, İzmir. ORMAN BAKANLICI, 1989, Milli Parklar Kanunu, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatt Genel Müdürltiğil, Ankara. ORMAN BAKANLICI, 1999, Kllre Dağlan Milli Parkı Tasan Gelişme Planı, Milli Parklar ve Av yaban HayaU Genel Müdilrltiğil,...
Ilgaz Dağı Milli Parkı ve yakın çevresinin makrofungus florası Macrofungi flora of Ilgaz Mountain National Park and surroinding area - Sayfa 477
Çizelge 5.6 Araştırma alanından tespit edilen taksonlarının habitatlara göre dağılımı ve substrat spektrumu (Devamı) Mycena rosella Göknar ormanı Göknar ibreleri Panellus mitis Göknar ormanı Göknar dalı Xeromphalina cauticinalis Göknar ormanı Toprak Armillaria mellea Göknar ormanı Göknar kütüğü Armillaria ostoyae Göknar ormanı Göknar kütüğü Oudemansi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orman
bölge
müdürlüğü
ocak
düzenlenmesi
zonguldak


1. SAYFA ICERIGI

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SARIÇAM BİYOKÜTLE TABLOLARININ DÜZENLENMESİ
Salih ATMACA
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
BARTIN Ocak 2008
i

İlgili Kaynaklarsingle.php