ET VE ET ÜRÜNLERİNDEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN
İZOLASYONU VE BUNLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Emine DİNÇER Yüksek Lisans Tezi
Biyoloji Anabilim Dalı Ağustos20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesindeki ortak kelimelerde anlam değişmeleri - Sayfa 246
tutuşmaŞ (ET) ulaşmaŞ (ET) us (ET) uşaŞ (ET) üfüŞ (ET) ütü (ET) vagie (Ar.) vahid (Ar.) vesait (Ar.) vurğu (ET) vurmaŞ (ET) vurulmaŞ (ET) vuruşmaŞ (ET) yad (ET) yafalanmaŞ (ET) yafma (ET) yağ (ET) yağmaŞ (ET) yaman (ET) yanğın (ET) yanıŞ (ET) yapalaŞ (ET) yapılmaŞ (ET) yapışıŞ (ET) yapma (ET) yapmaŞ (ET) yaptırılmaŞ (ET) yaranmaŞ (ET) yatalaŞ (ET) yayma (ET) yélli (ET) yélpazelemek (ET) yémlik (ET...
Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesindeki ortak kelimelerde anlam değişmeleri - Sayfa 231
231 2.1.1.2. Azerbaycan Türkçesinde Anlam Kaymasına Uğrayan sözcükler; aşüfte (Far.) azar (ET) azarlamak (ET) azarlatmak (ET) azim (Ar.) bank (Fr.) banka (İt.) barak (ET) bayan (ET) beher (Far.) bekar (Ar.) belge (ET) bere (ET) büro (Fr.) çatmaŞ(ET) çaylaŞ (ET) çetele (İt.) çığırtma (ET) çığırtmaŞ (ET) çılpaklık (ET) çınŞıl (ET) çit (ET) çöpçü (ET) çöpçülük (ET) dağdağa (Ar.) dalan (ET) damaŞ (...
Türkiye Türkçesi ile Azeri Türkçesindeki ortak kelimelerde anlam değişmeleri - Sayfa 243
243 2.2.1.2. Azerbaycan Türkçesinde Anlam Genişlemesine Uğrayan Sözcükler; acıŞmaŞ (ET) davamsız (Ar.) germek (ET) ağırlıŞ (ET) dayaŞ (ET) géydirilme (ET) a ftarmaŞ (ET) dayandırmaŞ (ET) géydirmek (ET) ala (ET) deng (ET) géyme (ET) amil (Ar.) derviş (Far.) géymek (ET) asılı (ET) deste (ET) Şezel (Ar.) asılmaŞ (ET) deyişik (ET) göy (...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bunların
ürünlerinden
anabilim
biyoloji
tezi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

ET VE ET ÜRÜNLERİNDEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN
İZOLASYONU VE BUNLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Emine DİNÇER Yüksek Lisans Tezi
Biyoloji Anabilim Dalı Ağustos2007

İlgili Kaynaklarsingle.php