T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EV EGZERSİZ PROGRAMININ PARKİNSON HASTALARINDAKİ HASTALIK ŞİDDETİ VE YAŞAM
KALİTESİ ÜZERİNE KISA DÖNEMDEKİ ETKİSİ
Dr.ELİF ESEN ÖZDEMİR
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANADİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN
Prof.Dr.Serpil SAVAŞ
2007-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim hastanelerindeki acil servis çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ve acil servislerdeki güvenlik durumunun incelenmesi - Sayfa 33
Tablo 1. Hastanelere Göre Çalışanların Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dal...
Ankara ili Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi - Sayfa 39
Araştırmaya katılan hekimlerin mezun oldukları tıp fakültelerine göre dağılımları Tablo 4.1.5.’de verilmiştir. Tablo 4.1.5. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Mezun Oldukları Tıp Fakültelerinin Dağılımı, Mayıs 2007, Ankara. Mezun Olunan Tıp Fakültesi Sayı Yüzde* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Tıp F...
- Sayfa 271
EK A: Kurtulanlarin Önyargi-Free Veri Seti-Tüm Fonlar 1 ABN AMRO BANK A TIPI Degisken FON 2 ABN AMRO YATIRIM A TIPI KARMA FON 3 ACAR MD A TIPI Degisken FON 4 ACAR MD A TIPI KARMA FON 5 AKBANK A TIPI Degisken FON 6 AKBANK Ob A TIPI Degisken FON 7 AKBANK Ob PORTFÖY YÖN A TIPI HISSE FON 8 AKBANK A TIPI HISSE FON 9 AKBANK A TIPI KARMA FON 10 AK YATIRIM MEN. Degisken A TIPI HISSE FON 11 AK YATIRIM MD A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
fakültesi
süleyman
demirel
uzmanlık
hastalık


1. SAYFA ICERIGI

T.C
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EV EGZERSİZ PROGRAMININ PARKİNSON HASTALARINDAKİ HASTALIK ŞİDDETİ VE YAŞAM
KALİTESİ ÜZERİNE KISA DÖNEMDEKİ ETKİSİ
Dr.ELİF ESEN ÖZDEMİR
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANADİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN
Prof.Dr.Serpil SAVAŞ
2007-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php