Ev mutfaklarındaki uygulamaların gıda kaynaklı patojenlerin kontrolündeki rolü


EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
EV MUTFAKLARINDAKİ UYGULAMALARIN GIDA KAYNAKLI PATOJENLERİN KONTROLÜNDEKİ ROLÜ Dilek Bengü YAMAN Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 614. 01. 00 Sunuş Tarihi: 12.03.2008
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şahiha Aktuğ GÖNÜL
Bornova-İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karadut antosiyaninlerinin ısıl ve depolama stabilitesi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Buket ERBAY tarafından hazırlanan “Karadut Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabilitesi” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER (Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı) II. Danışman: Prof. Dr. M...
Türk zeytinyağlarının zeytin çeşitlerine göre aroma profillerinin belirlenmesi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Mustafa KIRALAN tarafından hazırlanan “Türk Zeytinyağlarının Zeytin Çeşitlerine Göre Aroma Profillerinin Belirlenmesi” adlı tez çalışması 09.12.2010 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Ali BAYRAK Jüri Üyeleri : Başkan Üye ...
Çay işlemede teanin miktarının değişimi - Sayfa 2
TEZ ONAYI Ferda SARI tarafından hazırlanan “Çay işlemede teanin miktarının değişimi” adlı tez çalışması 05/03/2010 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Sedat VELİOĞLU Jüri Üyeleri : Başkan Üye Üye Üye Üye : Prof. Dr. Nevzat ARTIK Ankar...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
mühendisliği
bilim
anabilim
gıda
tezi


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
EV MUTFAKLARINDAKİ UYGULAMALARIN GIDA KAYNAKLI PATOJENLERİN KONTROLÜNDEKİ ROLÜ Dilek Bengü YAMAN Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 614. 01. 00 Sunuş Tarihi: 12.03.2008
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şahiha Aktuğ GÖNÜL
Bornova-İZMİR

İlgili Kaynaklarsingle.php