Evrensel miras için oluşturulan evrensel müze tartışmaları


TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
EVRENSEL MİRAS İÇİN OLUŞTURULAN EVRENSEL MÜZE TARTIŞMALARI
NURTEN BULDUK 07714001
TEZ DANIŞMANI: Öğr. Gör. ZEHRA ERKÜN İSTANBUL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Evrensel modüllerin eksterior modülleri - Sayfa 6
ÖZ EVRENSEL MODÜLLERİN EKSTERİOR MODÜLLERİ BUDAK, Emine Yüksek Lisans Tezi, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Necati OLGUN Ocak 2014, 42 sayfa Bu tezin amacı evrensel modüllerin bulunması ve bunlarla ilgili sonuçların elde edilmesidir. Bu yüzden öncelikle modül tanımları,diziler ve bazı önemli teoremleri verilmiştir. Daha sonra evrensel modüllerin bazı teoremlerinden çıkan sonuçlar...
Evrensel modüllerin simetrik modülleri - Sayfa 7
ÖZ EVRENSEL MODÜLLERİN SİMETRİK MODÜLLERİ GEZER, Yasemin Yüksek Lisans Tezi , Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Necati OLGUN Ocak 2014, 42 sayfa Bu tezin amacı simetrik türev modüllerinin incelenmesi ve bunlar yardımıyla evrensel modüller hakkında sonuçlar elde edilmesidir. Bu yüzden öncelikle modül, evrensel modül tanımları ve bazı önemli teoremleri verilmiştir. Daha sonra simetr...
Örgütsel motivasyon ve futbol hakemlerini motive eden faktörler (2006-2007 futbol sezonu örneği) - Sayfa 1
ÖRGÜTSEL MOTİVASYON ve FUTBOL HAKEMLERİNİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLER (2006–2007 FUTBOL SEZONU ÖRNEĞİ) Evrensel Heper Yüksek Lisans Tezi ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
evrensel
tezi
yüksek
üniversitesi
tasarım


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI MÜZECİLİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
EVRENSEL MİRAS İÇİN OLUŞTURULAN EVRENSEL MÜZE TARTIŞMALARI
NURTEN BULDUK 07714001
TEZ DANIŞMANI: Öğr. Gör. ZEHRA ERKÜN İSTANBUL 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php