F. W. Schelling’ de felsefe ve sanat ilişkisi


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK
F.W. SCHELLİNG DE FELSEFE VE SANAT İLİŞKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Özgür UÇAR
BURSA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Felsefi danışmanlık yaklaşımının, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışlarının genel mantığı ile birleştirilip, birleştirilemeyeceği sorunu - Sayfa 44
3.2. İKİNCİ PROBLEM: AYRI BİLİMSEL BİR DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI OLARAK, FELSEFİ DANIŞMANLIK NE KADAR OLANAKLIDIR? Felsefi danışmanlığın ayrı bir yaklaşım olarak varlığını sorgulamadan önce, ne olduğu ve ne yapmayı amaçladığı hakkında bir fikir edinmek için ona özgü birkaç noktayı vurgulamak önemlidir. İlkin, “felsefe ve (ya) uygulamalı felsefe” ile “felsefi düşünüş” terimleri üzerinde durulması ge...
Felsefi danışmanlık yaklaşımının, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışlarının genel mantığı ile birleştirilip, birleştirilemeyeceği sorunu - Sayfa 4
Bu çerçevede şu soruların yanıtları araştırılmıştır: 1. Felsefenin bir uygulama alanı olarak felsefi danışmanlık ne kadar olanaklıdır? 1.1. Felsefe ve uygulamalı felsefe alanlarının sınırları ve ilişkisi nasıldır? 1.2. Felsefe ve Danışmanlık arasında, nasıl bir bağlantı kurulabilir? 1.3. Felsefenin uygulama alanı olarak felsefi danışmanlık nasıl tanımlanabilir? 2. Ayrı bir danışmanlık yaklaşım...
Resmi lise son sınıf öğrencilerinin felsefe dersine yönelik tutumları (İstanbul Büyükçekmece ilçesinde bir uygulama) - Sayfa 52
Tablo 1: Faktör Analizi Sonucu 1 4. Felsefe en sevdiğim derstir. 0,76 17.Felsefe dersinde canım sıkılıyor. (T) 0,75 1. Felsefe en önemli derslerimizden biridir. 0,74 23.Felsefe dersinde derse katılmaktan hoşlanırım. 0,73 3. Felsefe dersinde başarılı olmak benim için çok önemlidir. 0,72 28. Felsefeye ayrılan ders saatinin daha fazla olmasını isterim. 0,71 3...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

felsefe
mantık
ilişkisi
sosyal
dalı
özgür


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK
F.W. SCHELLİNG DE FELSEFE VE SANAT İLİŞKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Özgür UÇAR
BURSA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php