T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ ve BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE ÖRNEK UYGULAMA
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Füsun KÖPRÜLÜ SEVİMLİ
BURSA, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulamaları: Marmaris ilçesi örneği - Sayfa 222
200 Aymaz, Rukiye, (2009), Isparta, Antalya ve Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Başkale, Elif, (2009), Çevre Muhasebesi ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Durak, Aytaç, (2008), Turizmin Çevreye Etkileri Nevşehir İli K...
Örgütsel iletişim açısından örgüt kültürü ve bir araştırma - Sayfa 97
86 Ankete katılan kişilere araştırmada incelenen faktörlerden önce cinsiyet, eğitim durumu, kurumdaki çalışma süreleri, çalıştıkları departman ve kurumdaki pozisyonları ile ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorulara ilişkin veriler şu şekildedir: Tablo 3.2. Ankete Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları Cinsiyet İşletme A İşletme İşletme B Sayı % Sayı % Erkek Kadın 86 ...
Denizli konfeksiyon işletmelerinde CAD/CAM sistemleri uygulanması - Sayfa 178
İşletmelerde çalışanlarla ilgili eğitim seviyeleri (Şekil 8.6) sorulduğunda, %75’inin yüksek lisans veya doktora çalışanı olmadığı, %25’inin 1 adet yüksek lisans çalışanı olduğu görülmüştür. Özellikle doktora mezunu çalışan işletmelerde yer almamakta olup; konfeksiyonda ihtiyacın da saptanmadığı söylenebilmektedir. İşletmede yüksek lisans ve doktora mezunu yoktur Yüksek lisans çalışan vardır Dokt...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
işletme
uygulama
tezi
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ ve BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE ÖRNEK UYGULAMA
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Füsun KÖPRÜLÜ SEVİMLİ
BURSA, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php