Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
FARELERDE YAPILAN DENEYSEL SİYATİK SİNİR KESİSİNDE NİFEDİPİNİN SİNİR REJENERASYONU
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. TANER YAZICI
YRD. DOÇ. DR. NEJMİ KIYMAZ TEZ DANIŞMANI
VAN 2007
I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel laminektomi sonrası epidural fibrozisin önlenmesinde triamsinolone asetonid ve clioquinol'ün etkisi The effect of triamsinolone asetonid and clioquinol to prevent epidural fibrosis on the after experimental laminectomi - Sayfa 3
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez başlığı : Deneysel laminektomi sonrası epidural fibrozisin önlenmesinde triamsinolon asetonid ve clioquinol‟ün etkisi Tezi hazırlayan : Araş. Gör. Dr. Ulaş ÖZTÜRK Tez Savunma Tarihi : …………….. Tez Kabul Tarihi : …………….. Tez Danışmanı : Doç. Dr. Adem ASLAN İş bu çalışma jüri...
Spinal travmalarda sınıflama ve tedavi prensipleri - Sayfa 4
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez başlığı Tezi hazırlayan : Spinal Travmalarda Sınıflama ve Tedavi Prensipleri : Araş. Gör. Dr. Serhat YILDIZHAN Tez Savunma Tarihi: ...2012 Tez Kabul Tarihi : ...2012 Tez Danışmanı : Doç. Dr. Olcay ESER İş bu çalışma jürimiz BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALI‟nda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edi...
Periferik sinir yaralanmalarının onarımında kollojen biyomatriks ve omentum greftinin sinir rejenerasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI PERİFERİK SİNİR YARALANMALARININ ONARIMINDA KOLLOJEN BİYOMATRİKS VE OMENTUM GREFTİNİN SİNİR REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Duran Berker CEMİL TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Memduh KAYMAZ ANKARA – 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
sinir
uzmanlık
danışmanı
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
FARELERDE YAPILAN DENEYSEL SİYATİK SİNİR KESİSİNDE NİFEDİPİNİN SİNİR REJENERASYONU
ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ DR. TANER YAZICI
YRD. DOÇ. DR. NEJMİ KIYMAZ TEZ DANIŞMANI
VAN 2007
I

İlgili Kaynaklarsingle.php