Farelerde yapılan deneysel siyatik sinir kesisinde nifedipinin sinir rejenerasyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi


4. GİRİŞ ve AMAÇ
Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu fonksiyonların kısmen yada tam olarak ortadan kaldırılması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2-3 ünde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen, çoğu zaman tam bir fonksiyonel iyileşme elde edilmez (1,2). Bu sorunun önlenmesine yönelik bir çok cerrahi teknik denenmesine rağmen, periferik sinirin rejenerasyonuna etki edebilecek ilaç konusunda yapılmış deneysel çalışmalar azdır (3,4).
Periferik sinir rejenerasyonun klinik sonuçlarını etkileyen çeşitli nedenler vardır. Onarım hattında oluşan iskemi ve devamındaki inflamatuar süreçte, yaralanma bölgesinde başta serbest oksijen radikalleri olmak üzere, toksik etkili birçok ajan birikir (5,6). Sonuçta membran permeabilitesi bozulur ve hücre içine kalsiyum akışı başlar. Hücre içinde kalsiyum iyonunun artması proteoilitik enzimleri aktive ederek, nörofilament ve mikrotübülleri de kapsayan hücre yapı taşlarının yıkımına neden olur (7,30). Kalsiyum kanal blokerleri ile yapılan çalışmalarda, bu olumsuz etkilerin kısmen azaltıldığı gösterilmiştir (7,8). Yaralanmış olan periferik sinir rejenerasyonunu etkileyen faktörlerden biri de, yara iyileşmesinin kaçınılmaz sonucu olarak kontrol dışı gelişen, onarım alanındaki skar dokusu oluşumudur (21). Rejenerasyon süreci içinde, onarım yapılmış sinirin proksimal ve distal uçları arasında skar oluşumu, aksonun ileri doğru büyümesini fiziksel olarak engeller ve sinir büyüme konisinin dallanmasına, ayrılmasına, geriye dönmesine ve sonlanmasına neden olur. Bütün bu olaylar sonucunda nörinom oluşumu gözlenir. (9).
Kalsiyum hücre (nöron) için eksitotoksik bir iyondur. Bu eksitotoksik etki, hasarlı dokuda
611. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 13
GİRİŞ VE AMAÇ Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu işlevlerin kısmen ya da tam ol arak ortadan kalkması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2’sinde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen...
- Sayfa 13
GİRİŞ VE AMAÇ Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu işlevlerin kısmen ya da tam ol arak ortadan kalkması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2’sinde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen...
Siyatik sinirin farklı hasar modellerinde melatonin uygulamasının sinir rejenerasyonu üzerine etkisinin ultrastrüktürel ve biyokimyasal incelenmesi - Sayfa 13
GİRİŞ VE AMAÇ Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu işlevlerin kısmen ya da tam ol arak ortadan kalkması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2’sinde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

rağmen
yaralanma
sinir
fonksiyonel
iyileşme
yapı


11. SAYFA ICERIGI

4. GİRİŞ ve AMAÇ
Periferik sinirler, canlılarda duyu ve motor fonksiyonların sürdürülmesinde görev yapan en önemli yapılardır. Periferik sinirlerde oluşabilecek hasarlar, bu fonksiyonların kısmen yada tam olarak ortadan kaldırılması ile sonuçlanır. Acil servise başvuran hastaların %2-3 ünde, periferik sinir hasarı meydana gelmektedir. Periferik sinir kesisi sonucu yapılan standart cerrahi onarımlara rağmen, çoğu zaman tam bir fonksiyonel iyileşme elde edilmez (1,2). Bu sorunun önlenmesine yönelik bir çok cerrahi teknik denenmesine rağmen, periferik sinirin rejenerasyonuna etki edebilecek ilaç konusunda yapılmış deneysel çalışmalar azdır (3,4).
Periferik sinir rejenerasyonun klinik sonuçlarını etkileyen çeşitli nedenler vardır. Onarım hattında oluşan iskemi ve devamındaki inflamatuar süreçte, yaralanma bölgesinde başta serbest oksijen radikalleri olmak üzere, toksik etkili birçok ajan birikir (5,6). Sonuçta membran permeabilitesi bozulur ve hücre içine kalsiyum akışı başlar. Hücre içinde kalsiyum iyonunun artması proteoilitik enzimleri aktive ederek, nörofilament ve mikrotübülleri de kapsayan hücre yapı taşlarının yıkımına neden olur (7,30). Kalsiyum kanal blokerleri ile yapılan çalışmalarda, bu olumsuz etkilerin kısmen azaltıldığı gösterilmiştir (7,8). Yaralanmış olan periferik sinir rejenerasyonunu etkileyen faktörlerden biri de, yara iyileşmesinin kaçınılmaz sonucu olarak kontrol dışı gelişen, onarım alanındaki skar dokusu oluşumudur (21). Rejenerasyon süreci içinde, onarım yapılmış sinirin proksimal ve distal uçları arasında skar oluşumu, aksonun ileri doğru büyümesini fiziksel olarak engeller ve sinir büyüme konisinin dallanmasına, ayrılmasına, geriye dönmesine ve sonlanmasına neden olur. Bütün bu olaylar sonucunda nörinom oluşumu gözlenir. (9).
Kalsiyum hücre (nöron) için eksitotoksik bir iyondur. Bu eksitotoksik etki, hasarlı dokuda
6

İlgili Kaynaklarsingle.php